Mustamäe tee 102-90, Tallinn

Täna vaadatud: 5 korda. Kokku vaadatatud 834 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:47
Asukoht:Tallinn
Aadress: Mustamäe tee 102-90, Tallinn
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:55 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:09.06.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):78405:501:0042
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Piivi Parasmägi kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Mustamäe tee 102-90, Tallinn.
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 16954001 (katastritunnus 78405:501:0042) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 102. Pindala 9323 m2. 470/56880 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 90, mille üldpind on 47,00 m2 ja mille tähistus plaanil on 90. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 16945101, 16945201, 16945301, [...], 16956801, 16956901 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 20.05.2004 asjaõiguslepinguga.
2-toaline korter, korter asub 1. korrusel.
Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kanne nr 1: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Korteriühistu Mustamäe tee 102 (registrikood 80247826), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 8.10.2015 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 19.10.2015.
Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 55 000 euro(t).

Omanik: Piivi Parasmägi (isikukood 46703070242)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53155 ning tasuda tagatisraha 5 500 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 9.06.2020 12:00 oksjonil ID53155 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Mustamäe tee 102, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09.06.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2020 kell 16:00 ja lõpeb 09.06.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 16.06.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.
Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: kaja.aavalaanemaa@gmail.com)
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1607866