Narva mnt 7-10, Voka alevik, Toila vald.

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 982 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Ida-Virumaa
Aadress:Narva mnt 7-10, Voka alevik, Toila vald.
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:4 950.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:01.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):80201:002:0241
 
Lisainfo & Finantseerimine

2-toaline korter, üldpind 48.5 m². 4. korrus. Korteril on võlgnevus KÜ ees 3 921.65 eurot, seisuga 01.11.2015.

Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt: Imre Hardõkainen, telefon 332 7676, gsm 511 3949, e-post imre.hardokainen@pindi.ee

Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Hermastu Kinnisvara OÜ-le kuuluv korteriomand, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 931108 (katastritunnus 80201:002:0241) elamumaa 100%, Ida-Virumaa, Toila vald, Voka alevik, Narva mnt 7. Pindala 2839 m2. 485/15777 mõttelist osa kinnistust
ja reaalosa eluruum nr. 10, mille üldpind on 48,50 m2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 930208, 930308, 930408, ..., 933608, 933708 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

2 tuba, 4. korrus.

Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos 1. järjekohal keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Osaühing Saare Arendusbüroo Grupp (registrikood 10404902) kasuks. 28.12.2011 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.01.2012;
III jaos 2. järjekohal keelumärge käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Seesvaara Auto P.Seesvara Kommandiittiyhtiö (registrikood 0469826-6) kasuks. 29.05.2014 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 11.06.2014;
IV jaos 1. järjekohal Hüpoteek summas 7 823 300,00 krooni Seesvaara Auto P.Seesvara Kommandiittiyhtiö (registrikood 0469826-6) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 930508; 1285007; 1458307; 1463407; 1503307; 2263507; 2714708. 2872101 Anneli Vinkel (isikukood 45905160331) kaasomandiosa; 249202 Anneli Vinkel (isikukood 45905160331) kaasomandiosa; 712001; 715701; 715801; 715901; 2450135; 2450235; 2450335; 2450735; 2450835; 2464435; 3860103 Anneli Vinkel kaasomandiosa. Sisse kantud 21.09.2010. 23.02.2015 pankrotihalduri avalduse alusel muudetud 8.04.2015.
IV jaos 2. järjekohal Hüpoteek summas 15 646 600,00 krooni Osaühing Saare Arendusbüroo Grupp (registrikood 10404902) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 930508; 1285007; 1458307; 1463407; 1503307; 2263507; 2714708. Kaaskoormatud kinnistud: 2872101 Anneli Vinkel (isikukood 45905160331) kaasomandiosa; 249202 Anneli Vinkel (isikukood 45905160331) kaasomandiosa; 712001; 715701; 715801; 715901; 2450135; 2450235; 2450335; 2450735; 2450835; 2464435; 3860103 Anneli Vinkel kaasomandiosa. Sisse kantud 21.09.2010. 23.02.2015 pankrotihalduri avalduse alusel muudetud 8.04.2015.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 kohaselt on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 4 950 euro(t).

Omanik: Hermastu Kinnisvara OÜ (registrikood: 10820744)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48422 ning tasuda tagatisraha 495 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur ja pankrotihaldur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 1.10.2019 12:00 oksjonil ID48422 osalemise eest. Kinnisvara: Ida-Virumaa, Narva mnt 7, Toila vald, Ida-Viru maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 01.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.09.2019 kell 18:00 ja lõpeb 01.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 01.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 08.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 20 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kinnisasjaga tutvumine ja lisainfo maaklerilt: Imre Hardõkainen, gsm 511 3949, e-post imre.hardokainen@pindi.ee
Menetluse nr: 022/2012/882
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1516996
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2012/882
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1449535)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1449536)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1450614)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1450616)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1450622)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1477408)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1477409)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1477412)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1477417)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1477420)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1501972)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1501973)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1516994)