Nurga, Saia küla, Saaremaa vald, Saare maakond

Täna vaadatud: 8 korda. Kokku vaadatatud 387 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Saaremaa
Aadress: Nurga, Saia küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Õnne Pajur
 
Alghind:21 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:28.05.2020 14:00
 
Katastritunnus(ed):34801:002:0627
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
SUURE KATLA SELTS (80294487) kuuluva kinnisasja asukohaga Nurga, Saia küla, Saaremaa vald, Saare maakond, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3986734, katastritunnusega 34801:002:0627. Kinnistu kogu suurus on 11347 m2.

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul:
laut, ehitisealune pind 762m2;
puurkaev;
sõnnikuhoidla, ehitisealune pind 1 275m2.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks MAKSU- JA TOLLIAMET (70000349) kasuks.

Peale edukat enampakkumist keelumärge kustutatakse.

Alghind: 30 000 euro(t).

Omanik: SUURE KATLA SELTS (registrikood: 80294487)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51777 ning tasuda tagatisraha 3 000 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.04.2020 17:00 oksjonil ID51777 osalemise eest. Kinnisvara: Nurga, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.04.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 29.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 02.04.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 03.04.2020 kell 14:00 ja lõpeb 13.04.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2019/729
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1585423
Seotud teadaanded:Menetlus 179/2019/729
Arhiivis
Täitmisteade (1492928)
Vara arestimise teade (1551472)