Nurga, Väike-Lähtru küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 224 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Läänemaa
Aadress:Nurga, Väike-Lähtru küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Tarvi Söömer
 
Alghind:23 330.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.08.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):45201:002:0132
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tarvi Söömer avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
TransQ OÜ'le (11604669) kuuluv kinnistu Nurga, Väike-Lähtru küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Registriosa number 2905732, katastritunnus 45201:002:0132, maatulundusmaa 100%, pindala 7,54 ha. Maakatastri andmed üle võetud 3.12.2017. Kinnistul hooned puuduvad.

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Leie Hoiu-laenuühistu (registrikood 10070303) kasuks. 26.11.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.12.2018. Kohtunikuabi Tiina Kullamä.

Hüpoteegid: Hüpoteek summas 30 000,00 eurot Leie Hoiu-laenuühistu (registrikood 10070303) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 19.12.2013. 2.03.2017 kinnistamisavalduse alusel muudetud 15.03.2017. Kohtunikuabi Anneli Luur.

Omanik: Osaühing TransQ (registrikood 11604669). 10.12.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 19.12.2013. Kohtunikuabi Helle Roosvalt.

Maakatastri andmed:
Tunnus 45201:002:0132
Lähiaadress Nurga
Asustusüksus Väike-Lähtru küla
Omavalitsus Lääne-Nigula vald
Maakond Lääne maakond
Registreerimise aeg 09. november 2011. a.
Muudatuste registreerimise aeg 21. detsember 2018. a.
Sihtotstarve 1 Maatulundusmaa 100%
Sihtotstarve 2 -
Sihtotstarve 3 -
Pindala 7.54 ha
Ruumikuju pindala 7.54 ha
Haritav maa 0.20 ha
Looduslik rohumaa 1.32 ha
Metsamaa 5.09 ha
Õuemaa
Muu maa 0.93 ha
Registriosa 2905732
Mõõdistamise aeg 01. mai 2011. a.
Mõõdistaja HAAPSALU MAAMÕÕDUBÜROO OÜ
Moodustamise viis mõõdistatud, L-EST
Hinnatsoon H0452001 100%
Viljakustsoon V0452002 100%
Katastripidaja märked -
Püsilink https://xgis.maaamet.ee/ky/45201:002:0132

Alghind: 23 330 euro(t).

Omanik: Osaühing TransQ (registrikood: 11604669)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47408 ning tasuda tagatisraha 2 333 eurot Tarvi Söömer, kohtutäitur arveldusarvele nr EE371010010123694014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.08.2019 10:00 oksjonil ID47408 osalemise eest. Kinnisvara: Nurga, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.08.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 15.08.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 21.08.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 2 333 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varadega tutvumise aeg tuleb enne kordusenampakkumise algust kokku leppida kohtutäituriga. Täpsemat infot saab kohtutäitur Tarvi Söömeri büroost- Karja 17, Haapsalu, tel 473 3322 või e-mail: tarvi.soomer@taitur.just.ee.

Kinnistu omandamisel keelumärge ja hüpoteek kustutatakse.
Menetluse nr: 133/2018/732
Kohtutäitur Tarvi Söömer
Karja 17, 90502 Haapsalu
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Aive Aasmäe
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande number 1497511
Seotud teadaanded: Menetlus 133/2018/732
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1479461)