P. Pinna 3-44 Tallinn

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 310 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tallinn
Aadress: P. Pinna 3-44 Tallinn
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:40 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.01.2020 11:00
 
Katastritunnus(ed):78403:311:1150
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Vera Prokhorova-le kuuluv 1-toaline korteriomand asukohaga P. Pinna 3-44 Tallinn
Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 4579201 (katastritunnus 78403:311:1150) Elamumaa 100%, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, P. Pinna tn 3. Pindala 4221,0 m2. 328/53376 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 44, mille üldpind on 32,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 44-1 kuni 44-5. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 4574901, 4575001, 4575101, [...], 4585001, 4585101, 4585201, 4585301. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 10.08.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

1-toaline korter, mis asub 5. korrusel (viimane). Võlgnik korterit ei kasuta ning kohtutäiturile teadaolevalt elab korteris võlgniku tütar. Vara koormavaid lepinguid ei ole kohtutäiturile esitatud.

Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kande all nr 1 - Keelumärge käsutamise keelamiseks Tallinn, P. Pinna tn 3 korteriühistu (registrikood 80048475), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 26.04.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 3.05.2019.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõuete rahuldamiseks. Kõik korteiromandit koormavad märked kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 40 000 euro(t).

Omanik: Vera Prokhorova (isikukood 44907170266)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=50642 ning tasuda tagatisraha 4 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.01.2020 11:00 oksjonil ID50642 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, P. Pinna tn 3, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.01.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.01.2020 kell 17:00 ja lõpeb 24.01.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.01.2020 kell 12:00 ja lõpeb 31.01.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 13.01.2020 kell 17:00 ja 21.01.2020 kell 17:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Tutvumiseks helistada maakler Kaja Aava-Laanemaale tel 50 58616 (e-post: kaja.aavalaanemaa@gmail.com)
Menetluse nr: 022/2019/2650
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1564972
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/2650
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1550080)