Pargi 26-5, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandimaa

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 531 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Pargi 26-5, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandimaa
Enampakkumised
Korraldaja:Rita Lohu
 
Alghind:3 040.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.07.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):60001:004:1660
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Rita Lohu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kalev Ragun'ile (04.09.1960) kuuluva korteriomandi asukohaga Pargi 26-5, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandimaa (registriosa nr 2344339, katastritunnus 60001:004:1660). Korteriomand on koormatud alljärgnevalt: III jaos kande nr 1 all keelumärge käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.
Korter on 1-toaline, üldpind 34,4 m2, vesi, kanalisatsioon, oma küte.
Keelumärge kustutatakse peale korteriomandi müümist enampakkumisel.

Alghind: 3 040 euro(t).

Omanik: Kalev Ragun (isikukood 36009046037)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=46997 ning tasuda tagatisraha 304 eurot Rita Lohu, kohtutäitur arveldusarvele nr EE451010010124061015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.07.2019 15:00 oksjonil ID46997 osalemise eest. Kinnisvara: Pargi tn 26, Mulgi vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.07.2019 kell 15:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 22.07.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.07.2019 kell 10:00 ja lõpeb 30.07.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Eelnevalt kokku leppides kohtutäituriga.
Menetluse nr: 191/2010/380
Kohtutäitur Rita Lohu
Kauba 7-11, 71003 Viljandi
Telefon: 4333415
E-post: Rita.Lohu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Rita Lohu
Telefon: 4333415
E-post: Rita.Lohu@taitur.just.ee
Teadaande number 1488861
Seotud teadaanded: Menetlus 191/2010/380
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1415355)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1435215)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1467211)