Pärnu 28, Mõisaküla linn, Mulgi vald, Viljandi maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 405 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Pärnu 28, Mõisaküla linn, Mulgi vald, Viljandi maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Anne Böckler
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):49001:005:0012
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Anne Böckler avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
korteriomand aadressil Pärnu 28, Mõisaküla linn, Mulgi vald, Viljandi maakond (registriosa nr 3418839). Neljatoaline korter asub kolmekorruselise maja teisel korrusel. Korteri üldpind on 80,90 m2. Korteris on 4 eraldi tuba, 2 panipaika, WC-vannituba koos, koridor ja köök. Korteril on avatud rõdu. Ühes magamistoas tehtud värske remont. Magamistoas, suurestoas, koridoris ja köögis laminaatparket. WC ja vanniga vannituba ühes ruumis. Vannitoas on soojaveeboiler. 2 tagumist magamistuba vajavad remonti. Koridoris on remont pooleli. Korteri välisuks ja aknad vahetamata.
Kinnistusraamatu andmed: kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3418839. Esimesse jakku on kande nr 1 all sisse kantud katastritunnus 49001:005:0012, sihtotstarve elamumaa 100%, asukoht Viljandi maakond, Mulgi vald, Mõisaküla linn, Pärnu tn 28, pindala 2775 m2. Esimesse jakku on kande nr 1 all sisse kantud ka 809/16358 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 10, mille üldpind on 80,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 10. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 3417939, 3418039, 3418139, 3418239, 3418339, 3418439, 3418539, 3418639, 3418739, 3418939, 3419039, 3419139, 3419239, 3419339, 3419439, 3419539, 3419639, 3419739, 3419839, 3419939, 3420039, 3420139, 3420239 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 28.03.2007 kinnistamisavaldusega. Teise jakku on kande nr 2 all sisse kantud Aleksei Visnapu (isikukood 37711216059). Kolmandasse jakku on kande nr 2 all sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Kenert Visnapu (isikukood 51401270117), Gregor Visnapu (isikukood 50905086018), Kevin Visnapu (isikukood 50508044239), kohtutäitur Anne Böckler (isikukood 46711062724) kasuks. 4.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 6.02.2019. Kohtunikuabi Siiri Lend. Neljandas jaos sissekanded puuduvad.
Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist, käsutamise keelumärge kustutatakse.
Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: Aleksei Visnapu (isikukood 37711216059)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48879 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Anne Böckler, kohtutäitur arveldusarvele nr EE051010010124431014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.10.2019 12:00 oksjonil ID48879 osalemise eest. Kinnisvara: Pärnu tn 28, Mulgi vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 24.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2019 kell 13:00 ja lõpeb 31.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur müüdud asja puuduste eest.
Rohkem informatsiooni kohtutäitur Anne Böckleri büroost või e-maililt anne.bockler@taituriabi.just.ee
Menetluse nr: 182/2018/1202, 182/2018/1203, 182/2018/1204
Kohtutäitur Anne Böckler
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Maarja Kalk
Telefon: 7420486
E-post: Anne.Bockler@taitur.just.ee
Teadaande number 1526101
Seotud teadaanded:Menetlus 182/2018/1204
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1445288)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1467993)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1487416)

Menetlus 182/2018/1202
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1445288)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1467993)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1487416)

Menetlus 182/2018/1203
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1445288)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1467993)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1487416)