Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Viira tee L2

Täna vaadatud: 5 korda. Kokku vaadatatud 953 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1008
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Viira tee L2
Enampakkumised
Korraldaja:Heimo Vilpuu
 
Alghind:7 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.02.2020 16:00
 
Katastritunnus(ed):84801:001:1373
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Heimo Vilpuu avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Transpordimaa 100% asukohaga Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Reiu küla, Viira tee L2 (registriosa nr 1891206; katastritunnus 84801:001:1373, mille pindala on 1008m2. Transpordimaale on paigaldatud 585 m2 ulatuses unikivi, mis ei ole enampakkumise osa.

Kinnisasja päraldised ja olulised osad:
Kinnistusraamatu III jaos kande 1 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857, Tallinna linn) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrivõrgu Kaitsevööndi ulatuses Elektrivõrgu Majandamiseks vastavalt 19.04.2007 lepingu punktidele 2.1 ja 2.2 ning lepingule lisatud plaanile. 19.04.2007 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 7.05.2007.
Kinnistusraamatu III jaos kande 3 all on sisse kantud reaalservituut kinnistu nr 3667406 igakordse omaniku kasuks. Juurdepääsuservituut vastavalt 29.04.2013.a. sõlmitud lepingu ptk-le 7 ja LEPINGU lahutamatuks lisaks olevale plaanile. Kanne asub 2. järjekohal. 29.04.2013 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 7.05.2013.
Kinnistusraamatu III jaos kande 5 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 2.04.2015 Maksu- ja Tolliameti avalduse alusel sisse kantud 12.04.2015.
Kinnistusraamatu III jaos kande 6 all on sisse kantud isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Telia Eesti AS (registrikood 10234957) kasuks. Asjaõigusseaduse § 158 ja 158 ¹ tulenev tähtajatu isiklik kasutusõigus elektroonilise side võrgu ehitamiseks, kasutamiseks, korrashoiuks, ümberehitamiseks ja lammutamiseks vastavalt 12.08.2015 sõlmitud lepingu punktile 3 ning lepingu lisaks olevale plaanile.
Kinnistusraamatu III jaos kande 7 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Heimo Vilpuu (isikukood 37612145231), Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet (registrikood 70000349)) kasuks. 3.01.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 4.01.2019.
Kinnistusraamatu IV jaos kanded puuduvad.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks. Keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Alghind: 7 500 euro(t).

Omanik: OÜ Alberteen (registrikood: 11000718)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51246 ning tasuda tagatisraha 750 eurot Heimo Vilpuu, kohtutäitur arveldusarvele nr EE652200221017187863 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.02.2020 12:00 oksjonil ID51246 osalemise eest. Kinnisvara: Viira tee L2, Häädemeeste vald, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.02.2020 kell 11:00 ja lõpeb 21.02.2020 kell 16:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.02.2020 kell 11:00 ja lõpeb 27.02.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 3 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga tel 3 848 724 või e-post heimo.vilpuu@taitur.just.ee
Menetluse nr: 039/2018/1002
Kohtutäitur Heimo Vilpuu
Tallinna 18, 72711 Paide
Telefon: 3848724
E-post: Heimo.Vilpuu@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäituri büroo töötaja Mari-Liis Vaas
Telefon: +3723848724
E-post: mari-liis.vaas@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1575945
Seotud teadaanded:Menetlus 039/2018/1002
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1427173)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1431521)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1451179)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1480361)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1500814)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1527269)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1553413)
Arhiivis
Vara arestimise teade (1421330)