Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 4-11

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 194 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 4-11
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:7 650.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:05.11.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):41201:004:0037
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Imbi Ost'ile (isikukood 47612274719) kuuluv korter Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 4-11.
Korter asub 3 korrusel ning on 4-toaline.

Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1455932 (katastritunnus 41201:004:0037) kantud elamumaa, asukohaga Pärnu maakond, Lääneranna vald, Lihula linn, Ristiku tn 4. Pindala 4730,00 m2. 791/15765 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 11, mille üldpind on 79,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 11. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 1454932,...,1457232 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 26.01.2001 asjaõiguslepinguga.

Kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud kehtivad piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu 1. järjekoht: Isiklik kasutusõigus Valli Ost (isikukood 44902194715) kasuks. Tasuta ja tähtajatu isiklik kasutusõigus. Kasutusõiguse kustutamiseks piisab õigustatud isiku surma tõendamisest. 10.12.2014.a. asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 17.12.2014.a.

III jagu 2. järjekoht: keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Bondora Servicer OÜ (registrikood 12831019) kasuks. 20.03.2018.a. kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 21.03.2018.a.

Vastavalt 01.01.2018.a. jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta selle omandaja korteriühistu ees käendajana võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Vastavalt korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut. Korteriühistu pandiõiguse suurus on korteriomandi eelmise majandusaasta majandamiskulude summa. Korteriühistu pandiõiguse suurus määratakse korteriomanike üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande järgi omandi ülemineku päeva seisuga.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks.
Keelumärge kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 7 650 euro(t).

Omanik: Imbi Ost (isikukood 47612274719)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49110 ning tasuda tagatisraha 765 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 5.11.2019 12:00 oksjonil ID49110 osalemise eest. Kinnisvara: Ristiku tn 4, Lääneranna vald, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 05.11.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 14:50 ja lõpeb 05.11.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 05.11.2019 kell 13:00 ja lõpeb 13.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 01.11.2019.a. kell 12:00 või muul eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Tutvumiseks võtta ühendust AS Pindi Kinnisvara töötaja Karin Bagortšikova?ga tel: 5682 7760 ja e-post: karin.bagortsikova@pindi.ee.
Menetluse nr: 022/2018/1873
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Heldin Toomingas
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.just.ee
Teadaande number 1529263
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2018/1873
Arhiivis
Vara arestimise teade (1453685)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1486792)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1504128)