Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Oja tn 1-7

Täna vaadatud: 5 korda. Kokku vaadatatud 2334 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:65.9
Asukoht:Pärnu
Aadress:Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Oja tn 1-7
Enampakkumised
Korraldaja:Raigo Pärs
 
Alghind:16 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):15904:003:0247
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Raigo Pärs avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 2232806.
Katastritunnus 15904:003:0247.
Sihtotstarve ja asukoht:
Elamumaa 100%, Pärnu maakond, Pärnu linn, Audru alevik, Oja tn 1.
Pindala 2217 m2.
659/11213 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 7, mille üldpind on 65,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 7. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2232206, 2232306, 2232406, 2232506, 2232606, 2232706, 2232906, 2233006, 2233106, 2233206, 2233306, 2233406, 2233506, 2233606, 2233706, 2233806, 2233906 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 28.09.2001 asjaõiguslepinguga.
3-toaline ahi-ja elektriküttega korter eluruumi pinnaga 65,9 m2, I korrus.

Alghind: 16 500 euro(t).

Omanik: PAUL HERING (isikukood 38306064229)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=59045 ning tasuda tagatisraha 1 650 eurot Raigo Pärs, kohtutäitur arveldusarvele nr EE222200221016565994 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.02.2021 23:59 oksjonil ID59045 osalemise eest. Kinnisvara: Oja tn 1, Pärnu linn, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.02.2021 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.02.2021 kell 18:00 ja lõpeb 23.02.2021 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.02.2021 kell 10:00 ja lõpeb 03.03.2021 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Korteriga tutvumine toimub eelregistreerimisega või muul eelnevalt kokkulepitud ajal korteri asukohas. Korteriga tutvumine ja lisainfo: Raigo Pärs, telefon 511 7900, e-post raigo.pars@taitur.just.ee
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Rävala Õigusbüroo OÜ (registrikood 14042462) kasuks. 15.01.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.01.2018. Kohtunikuabi Lii Hallikvee
Hüpoteek summas 700 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.10.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 10.11.2006.Kohtunikuabi Pille Zäär
Vara käsutamise keelumärge kustutatakse enampakkumise õnnestumisel.
Hüpoteek jääb kehtima!
Menetluse nr: 158/2018/5
Kohtutäitur Raigo Pärs
Laada 20, 44310 Rakvere
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Raigo Pärs
Telefon: 3223919
E-post: raigo.pars@taitur.just.ee
Teadaande number 1710787
Seotud teadaanded:Menetlus 158/2018/5
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1524967)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1544885)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1573554)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1600374)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1646189)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1661909)