Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Kaansoo küla Ojakalda, korter nr. 6

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 68 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Kaansoo küla Ojakalda, korter nr. 6
Enampakkumised
Korraldaja:Eha Nikker
 
Alghind:990.42 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):93004:003:0189
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Eha Nikker avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna registriossa nr 4148206 kinnistatud korteriomand, asukohaga Pärnu maakond Põhja-Pärnumaa vald Kaansoo küla Ojakalda asuva ehitise reaalosaks olevale korterile nr. 6, üldpinnaga 60,50 m² ja mille tähistus on plaanil nr. 6, 605/4472 mõttelist osa nii maatükist (katastritunnusega 93004:003:0189, pindalaga 14289 m², sihtotstarve elamumaa 100 %) kui selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosa. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 4147706, 4147806, 4147906, 4148006, 4148106, 4148306, 4148406 koosseisu kuuluva reaalosaga seotud õigustega.

Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised vastavalt nende järjekohtadele:
III jaos kande 1 all on sisse kantud keelumärge käsutamise keelu kohta kohtutäitur Eha Nikker, ERGO Kindlustuse Aktsiaselts (registrikood 10017013) kasuks. 17.12.2009 kohtutäituri avalduse, 6.11.2009 kohtumääruse, 17.12.2009 otsuse alusel sisse kantud 29.12.2009.

Kinnisasja võõrandamisel elektroonilisel kordusenampakkumisel kuulub kinnistusraamatusse kantud keelumärge kustutamisele.

Alghind: 990,42 euro(t).

Omanik: JÜRI VIIES (isikukood 36004142749)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48544 ning tasuda tagatisraha 99 eurot Eha Nikker, kohtutäitur arveldusarvele nr EE391010010124472015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.10.2019 12:00 oksjonil ID48544 osalemise eest. Kinnisvara: Ojakalda, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.09.2019 kell 12:00 ja lõpeb 21.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendava info saamiseks ning korteriomandiga tutvumiseks aja kokkuleppimiseks palun võtta ühendust kohtutäituri bürooga: 4435452 või eha.nikker@taitur.just.ee
Menetluse nr: 173/2008/866
Kohtutäitur Eha Nikker
Riia mnt 28A-1, 80013 Pärnu
Telefon: 4435452
E-post: Eha.Nikker@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Viire Kivilo
Teadaande number 1519921