Peetritamme, Lääne-Harju vald, Harju maakond

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 290 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Peetritamme, Lääne-Harju vald, Harju maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:28 900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:27.02.2020 12:00
 
Katastritunnus(ed):29501:011:0205
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvarana Talunik OÜ-le kuuluvad hoonestamata kinnisasjad, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr:
1. 12810302 (katastritunnus 29501:011:0205) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Peetritamme. Pindala 6,92 ha;
2. 12809502 (katastritunnus 29501:011:0213) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Peetrisoo. Pindala 5,15 ha;
3. 12810602 (katastritunnus 29501:010:0645) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Nahkjala küla, Pisipeetri. Pindala 10 484 m2;
4. 12810502 (katastritunnus 29501:011:0204) Maatulundusmaa 100%, Harju maakond, Lääne-Harju vald, Ohtu küla, Peetripõllu. Pindala 16396 m2.

Võlgnikule kuuluvat vara koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused.
Kõiki kinnisasju koormavad:
III. jakku kantud - Keelumärge käsutamise keelamiseks Scandagra Eesti Aktsiaselts (registrikood 10188677), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks;
IV. jakku, 1. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 157 200,00 krooni Eesti Vabariik kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 12809502; 12810302; 12810402; 12810502; 12810602. Sisse kantud 18.04.2008. 5.11.2013 avalduse alusel muudetud 14.11.2013;
IV. jakku, 1. järjekohale kantud - Hüpoteek summas 50 000,00 eurot Scandagra Eesti Aktsiaselts (registrikood 10188677) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistud: 12809502; 12810302; 12810502; 12810602. 2.11.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 13.11.2018.

Enampakkumine toimub keelumärgete ja II. järjekoha hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärked ja II. järjekoha hüpoteegid kuuluvad pärast edukat enampakkumist kustutamisele!!!

I. järjekoha hüpoteegid Eesti Vabariik kasuks jäävad kinnisasju pärast edukat enampakkumist koormama!!!

Alghind: 28 900 euro(t).

Omanik: Talunik OÜ (registrikood: 12143093)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51294 ning tasuda tagatisraha 2 890 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 27.02.2020 12:00 oksjonil ID51294 osalemise eest. Kinnisvara: Peetritamme, Lääne-Harju vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 27.02.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 05.02.2020 kell 15:00 ja lõpeb 27.02.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 27.02.2020 kell 14:00 ja lõpeb 05.03.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Enampakkumise läbiviimist puudutav lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382.
Menetluse nr: 022/2019/3015
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1576794
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/3015
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1506029)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1526234)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1549308)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1564215)
Arhiivis
Täitmisteade (1471978)