Perve 3 ja Perve 3a, Saue

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 984 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maja
Krundi suurus:1268
Üldpind:249.4
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Perve 3 ja Perve 3a, Saue
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:210 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):72801:001:3030 72801:001:0042
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tervikvarana Tõnu Korts ja Karin Alliksaar ühisvara hulka kuuluv elamu ning kõrval asuv kinnistu, asukohaga Perve 3 ja Perve 3a, Saue:
I. Elamu asub kinnistul, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 854102 (katastritunnus 72801:001:3030) Elamumaa 100%, Harjumaa, Saue vald, Saue linn, Perve tn 3. Pindala 717,0 m2.
II. Hoonestamata kinnisasi on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 8708302 (katastritunnus 72801:001:0042) elamumaa, Saue vald, Saue linn, Perve tn 3A. Pindala 552 m2.

Kinnisasju koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III. jaos keelumärge kinnistu käsutamise keelamiseks kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279), Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. 21.03.2017 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 24.03.2017;
IV. jaos 1. järjekohal hüpoteek summas 3 250 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kinnisasju koormavad keelumärked ja hüpoteek kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Alghind: 210 000 euro(t).

Omanik: Karin Alliksaar (isikukood 47711020269); Tõnu Korts (isikukood 37404166013)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49118 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID49118 osalemise eest. Kinnisvara: Perve tn 3, Saue vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 17:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Varaga tutvumine ja lisainfo kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee , tel 684 0620 ja 5140382.
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1529571