Pikk 42 // Sulevimägi 1-5 Tallinn

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 393 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:181.3
Asukoht:Tallinn
Aadress:Pikk 42 // Sulevimägi 1-5 Tallinn
Enampakkumised
Korraldaja:Elin Vilippus
 
Alghind:435 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):78401:101:4150
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Elin Vilippus avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Loftet OÜ-le kuuluv 3-toaline korter asukohaga Pikk 42 // Sulevimägi 1-5 Tallinn

Korteriomand on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 16724501 (katastritunnus 78401:101:4150) Elamumaa 65%, Ärimaa 35%, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pikk tn 42 // Sulevimägi 1. Pindala 604 m2. 1813/16005 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 5, mille üldpind on 181,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 5. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 16724101, 16724201, 16724301, 16724401, 16724601, 16724701, 16724801 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 30.04.2004 asjaõiguslepinguga.

3-toaline korter (ehitisregistri andmetel 4-toaline): avatud köögiga elutuba, 2 magamistuba, esik, sanitaarruum - majapidamisruum, 2 sanitaarruumi koos saunaga; 3. korrus.

Võlgnikule kuuluvat korteriomandit koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
III jaos, kande all nr 1 - Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 12.06.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.06.2019;
IV jaos 1. järjekohal - Hüpoteek summas 10 400 000,00 krooni Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 2.08.2005. 27.04.2018 kinnistamisavalduse alusel muudetud 3.05.2018;
IV jaos 2. järjekohal - Hüpoteek summas 100 000,00 eurot Osaühing Advokaadibüroo Pohla & Hallmägi (registrikood 10139182) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 17.05.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 23.05.2017.

Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. Keelumärge ja kõik kinnisasja koormavad hüpoteedi kustutatakse pärast edukat enampakkumist.

Vastavalt 01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.
Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõikele 1 on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.


Alghind: 435 000 euro(t).

Omanik: Loftet OÜ (registrikood: 11182530)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48834 ning tasuda tagatisraha 10 000 eurot Elin Vilippus, kohtutäitur arveldusarvele nr EE321010011610228222 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 12:00 oksjonil ID48834 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Sulevimägi 1, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 27.09.2019 kell 17:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Küsimuste korral palume helistada kohtutäituri büroosse tel 684 0620 või saata kiri kinnisvara.vilippus@taitur.vilippus.ee või kohtutäituri abile Sergei Volf 514 0382, sergei.volf@taituriabi.vilippus.ee.
Kinnisasjaga tutvumine toimub eelregistreerimisega 17.10.2019 kell 12:00 kinnisasja asukohas.
Menetluse nr: 022/2019/3660
Kohtutäitur Elin Vilippus
A. Lauteri 5, 10114 Tallinn
Telefon: 6840620
E-post: elinvilippus.buroo@taitur.vilippus.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Anneli Kesküla
Telefon: 6840620
E-post: anneli.keskula@taituriabi.vilippus.ee
Teadaande number 1525090
Seotud teadaanded:Menetlus 022/2019/3660
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1510011)