Põllu tn 8-47, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 79 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:59.1
Asukoht:Läänemaa
Aadress: Põllu tn 8-47, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Tarvi Söömer
 
Alghind:1 677.70 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.08.2019 10:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Tarvi Söömer avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Albina Tšalova?le (sünd 22.02.1969) kuuluvast 3-toalist korterit Põllu tn 8-47, Palivere alevik, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond. Registriosa nr. 2703832, katastritunnus 77601:004:0041. Elamumaa 100%, Lääne maakond, Lääne-Nigula vald, Palivere alevik, Põllu tn 8. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel. Pindala 3763,0 m2. Maakatastri andmed üle võetud 31.12.2018. 591/34943 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 47, mille üldpind on 59,10 m2 ja mille tähistus plaanil on 47. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2699232, 2699332, 2699432, 2699532, 2699632, 2699732, 2699832, 2699932, 2700032, 2700132, 2700232, 2700332, 2700432, 2700532, 2700632, 2700732, 2700832, 2700932, 2701032, 2701132, 2701232, 2701332, 2701432, 2701532, 2701632, 2701732, 2701832, 2701932, 2702032, 2702132, 2702232, 2702332, 2702432, 2702532, 2702632, 2702732, 2702832, 2702932, 2703032, 2703132, 2703232, 2703332, 2703432, 2703532, 2703632, 2703732, 2703932, 2704032, 2704132, 2704232, 2704332, 2704432, 2704532, 2704632, 2704732, 2704832, 2704932, 2705032, 2705132. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 28.07.2009 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile. Korter asub neljandal korrusel ning eluruumi pindala on 59,1 m2.

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused:
Keelumärge käsutamise keelamiseks BIGBANK AS (registrikood 10183757) kasuks. 13.10.2009 kohtutäituri avalduse, 14.07.2008 kohtumääruse alusel sisse kantud 20.10.2009. Kohtunikuabi Reet Kesküla.

Albina Tšalova (isikukood 46902224717). 28.07.2009 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.09.2009. Kohtunikuabi Pille Zäär.

Katastriüksusel 77601:004:0041 asuvad ehitised:
Ehitise nimetus: 60 korteriga elamu.
Ehitisregistri kood: 105011659.
Tüüp: hoone.
Ehitisealune pind (m2): 966.
Korruste arv: 5.
Omandi liik: kinnisasi.
Ehitise staatus: kasutusel.

Ehitise üldandmed:
Esmase kasutuse aasta: 1976.
Suletud netopind (m2): 4421,5.

Alghind: 1 677,70 euro(t).

Omanik: ALBINA TŠALOVA (isikukood 46902224717)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47411 ning tasuda tagatisraha 167 eurot Tarvi Söömer, kohtutäitur arveldusarvele nr EE371010010123694014 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.08.2019 10:00 oksjonil ID47411 osalemise eest. Kinnisvara: Põllu tn 8, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.08.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.07.2019 kell 14:00 ja lõpeb 15.08.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.08.2019 kell 11:00 ja lõpeb 21.08.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 167 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varadega tutvumise aeg tuleb enne kordusenampakkumise algust kokku leppida kohtutäituriga. Täpsemat infot saab kohtutäitur Tarvi Söömeri büroost- Karja 17, Haapsalu, tel 473 3322 või e-mail: tarvi.soomer@taitur.just.ee.

Kinnistu omandamisel keelumärge kustutatakse.
Menetluse nr: 133/2008/883
Kohtutäitur Tarvi Söömer
Karja 17, 90502 Haapsalu
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Aive Aasmäe
Telefon: 4733322
E-post: Tarvi.Soomer@taitur.just.ee
Teadaande number 1497546
Seotud teadaanded: Menetlus 133/2008/883
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1480718)