Põlva maakond, Põlva vald, Kähri küla, Pihlaka

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 148 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Põlvamaa
Aadress:Põlva maakond, Põlva vald, Kähri küla, Pihlaka
Enampakkumised
Korraldaja:Aive Kolsar
 
Alghind:3 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):61901:003:0058
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kristi Masen Murat'ile kuuluv 1/8 kaasomandi osa: hoonestatud kinnistu asukohaga Põlva maakond, Põlva vald, Kähri küla, Pihlaka, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusraamatu registriossa nr 2076038.

Registriosa I jaos katastritunnus 61901:003:0058, elamumaa 100%. Maa-ameti andmetel on maatüki pindala 18296 m2 (sh haritav maa 14755 m2, õuemaa 3147 m2 ja muu maa 394 m2). Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu ja laut-küün.

II jaos omanikena sisse kantud: kande nr 2.1 all Anneli Masen (5/8 kaasomandist), kande 2.2 all Kristi Masen Murati (1/8 kaasomandist), kande nr 2.3 all Kaspar Masen (1/8 kaasomandist), kande nr 2.4 all Karl Masen (1/8 kaasomandist).

III jaos kande nr 3 all on keelumärge Kristi Masen Murat (ik 48601056540) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Revekor AS (reg.kood 10135942), kohtutäitur Aive Kolsar kasuks.

IV jaos hüpoteek summas 500 000.00 krooni Swedbank AS kasuks. Seisuga 25.07.2019 on hüpoteegiga tagatud nõude summa koos kõrvalnõuetega 11792.23 eurot. Nimetatud summa ei ole lõplik ning võib ajas muutuda. Swedbank AS ei soovi täitemenetlusega ühineda ega nõuda ka nõude rahuldamist tulemist.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse, IV jaos sisse kantud hüpoteek jääb kehtima.

Alghind: 3 500 euro(t).

Omanik: KRISTI MASEN MURATI (isikukood 48601056540)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48684 ning tasuda tagatisraha 350 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 12:00 oksjonil ID48684 osalemise eest. Kinnisvara: Pihlaka, Põlva vald, Põlva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.09.2019 kell 16:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2019/430
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1522168