Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla, Mõisa tee 16-3

Täna vaadatud: 7 korda. Kokku vaadatatud 74 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Krundi suurus:3914
Asukoht:Põlvamaa
Aadress:Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla, Mõisa tee 16-3
Enampakkumised
Korraldaja:Tael Sirje
 
Alghind:14 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.04.2020 10:30
 
Katastritunnus(ed):61903:001:0005
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Helen Lippu (isikukood 47307076517) ja Eero Kurik (isikukood 37101216527) kaasomandisse kuuluv Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr 1354138 kantud kinnistu katastriüksusel 61903:001:0005, aadressil Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla, Mõisa tee 16-3, pindala kokku 3914,0 m2

Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 1354138
Katastritunnus 61903:001:0005
Sihtotstarve ja asukoht Elamumaa 100%, Põlva maakond, Põlva vald, Peri küla, Mõisa tee 16-3.
Pindala 3914,0 m2

Omanikud:
Helen Lippu (isikukood 47307076517) 1/2 kaasomandist ja
Eero Kurik (isikukood 37101216527) 1/2 kaasomandist.
Kinnistu: võlgnikele kuulub kaasomandis olev kinnistu, korter asub kahekordse maja teisel korrusel. Korter on
kolmetoaline, pindala kokku 76,5 m2.
Korter vajab remonti.

Kinnistul on ühistu ees võlgnevus. Korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses ei vastuta uus omanik korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest vastavalt Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § -le 43 lg. 2. Seega uus omanik ei tasu korteriühistu ees olevate võlgnevuste eest.

Kinnistut koormavad piiratud asjaõigused ja märked, käsutusõiguse kitsendused ja hüpoteegid järgmiselt:
Kande nr 1
Keelumärge Eero Kurik (isikukood 37101216527) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Aive Kolsar (isikukood 47506036523), Peri Põllumajanduslik Osaühing (registrikood 10269039) kasuks. 29.12.2011 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.01.2012. Kohtunikuabi Astrid Perv
Kande nr 2
Keelumärge Helen Lippu (isikukood 47307076517) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 28.09.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.10.2016. Kohtunikuabi Eha Soots
Kande nr 3
Keelumärge Eero Kurik (isikukood 37101216527) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 28.09.2016 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.10.2016. Kohtunikuabi Eha Soots

Hüpoteegid
Kande number 2
Hüpoteek summas 325 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Kinnistu müüakse hüpoteegipidaja AS SEB Pank nõude katteks, enampakkumisel müümisel kustutatakse eelpool loetletud keelumärked ja hüpoteek.


Alghind: 14 000 euro(t).

Omanik: Eero Kurik (isikukood 37101216527); Helen LIppu (isikukood 47307076517)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51968 ning tasuda tagatisraha 1 400 eurot Sirje Tael arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2020 10:30 oksjonil ID51968 osalemise eest. Kinnisvara: Mõisa tee 16, Põlva vald, Põlva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2020 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 13.03.2020 kell 10:30 ja lõpeb 15.04.2020 kell 10:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2020 kell 10:30 ja lõpeb 23.04.2020 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole : Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 193/2016/778, 193/2016/779
Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1589599