Põlva maakond, Põlva vald, Puuri küla, Luige

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 58 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Põlvamaa
Aadress:Põlva maakond, Põlva vald, Puuri küla, Luige
Enampakkumised
Korraldaja:Aive Kolsar
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):61901:002:0134
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Auli Aasmaa'le kuuluv mõtteline 1/2 kaasomandi osa: hoonestatud kinnistu asukohaga Põlva maakond, Põlva vald, Puuri küla, Luige, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusraamatu registriossa nr 2305638.

Registriosa I jaos katastritunnus 61901:002:0134, elamumaa 100%. Ehitisregistri andmetel asub kinnistul elamu (82 m2), kelder, majandushoone, saun, kaev.

II jaos kande nr 2.1 all omanikuna sisse kantud Auli Aasmaa (1/2 kaasomandist) ja kande nr 2.2 all sisse kantud Tarmo Luik 1/2 kaasomandist.

III jaos kande nr 1 all isiklik kasutusõigus tehnovõrgu või rajatise seadmiseks Mittetulundusühing TOHUMETSA (registrikood 80253761) kasuks. Tähtajatult vastavalt 21.01.2008.a. sõlmitud lepingu punktile kolm kaks (3.2) ning lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile veevarustuse torustiku ehitamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, kasutamiseks ja likvideerimiseks.
Kande nr 2 all keelumärge Auli Aasmaa (isikukood 46712262719) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks kohtutäitur Aive Kolsar, Bondora Servicer OÜ (registrikood 12831019) kasuks.

IV jaos Hüpoteek summas 780 000,00 EEK Auli Aasmaa (isikukood 46712262719), Tarmo Luik kuuluvatele mõttelistele osadele Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse. IV jaos sisse kantud hüpoteek jääb kehtima.

Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: AULI AASMAA (isikukood 46712262719)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48933 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID48933 osalemise eest. Kinnisvara: Luige, Põlva vald, Põlva maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.10.2019 kell 16:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2017/277
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1527180