Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Kirsiaia tn 3-9

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 174 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Kirsiaia tn 3-9
Enampakkumised
Korraldaja:Õnne Pajur
 
Alghind:1 275.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:08.10.2020 14:00
 
Katastritunnus(ed):88401:002:0107
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
STEN-CHRISTER WILHELM BJÖRKSTAM'le (34805160031) kuuluva korteriomandi asukohaga Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Kirsiaia tn 3-9, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 3100737, katastritunnusega 88401:002:0107. Rapla maakond, Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Kirsiaia tn 3 korter nr 9 (67,80m2) asub kolmekordse elamu teisel korrusel. Eluruumi tubade arv 3.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 kohaselt ei vastuta omandaja korteriomandi omandamisel täite- või pankrotimenetluses varasemate kohustuste eest. Selle asemel näeb KrTS § 44 ette korteriühistu seadusjärgse pandiõiguse korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Märjamaa vald, Vana-Vigala küla, Kirsiaia tn 3 korteriühistu (registrikood 80534031), kohtutäitur Õnne Pajur kasuks. 22.07.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 23.07.2019. Kohtunikuabi Marika Sander.

Peale edukat enampakkumist keelumärge kustutatakse.


Alghind: 1 275 euro(t).

Omanik: STEN-CHRISTER WILHELM BJÖRKSTAM (isikukood 34805160031)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55634 ning tasuda tagatisraha 127 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 8.10.2020 17:00 oksjonil ID55634 osalemise eest. Kinnisvara: Kirsiaia tn 3, Märjamaa vald, Rapla maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08.10.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.09.2020 kell 14:00 ja lõpeb 08.10.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 09.10.2020 kell 14:00 ja lõpeb 16.10.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 10 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2019/531
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Heinaste
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1652485
Seotud teadaanded:Menetlus 179/2019/531
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1627119)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1627120)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1627121)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1627122)
Täitetoimingu teade (1644007)
Arhiivis
Täitmisteade (1476211)
Vara arestimise teade (1612206)