Rapla maakond, Rapla vald, Hagudi alevik, Purila tee 5-18

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 142 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:78.3
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Rapla maakond, Rapla vald, Hagudi alevik, Purila tee 5-18
Enampakkumised
Korraldaja:Õnne Pajur
 
Alghind:36 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 14:00
 
Katastritunnus(ed):66903:003:0044
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
JANEK AVILO'le kuuluva korteriomandi asukohaga Rapla maakond, Rapla vald, Hagudi alevik, Purila tee 5-18, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2283437, katastritunnusega 66903:003:0044. Korteriomandi üldpind 78,30 m2. Ehitusregistri andmetel asub 4-toaline korter kolmekordse elamu kolmandal korrusel.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 kohaselt ei vastuta omandaja korteriomandi omandamisel täite- või pankrotimenetluses varasemate kohustuste eest. Selle asemel näeb KrTS § 44 ette korteriühistu seadusjärgse pandiõiguse korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Õnne Pajur ja Hans Liibek (isikukood 37605200366) kasuks. 20.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 29.05.2019.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:
Hüpoteek summas 44 600,00 eurot Hans Liibek (isikukood 37605200366) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude
rahuldamiseks. 4.12.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 11.12.2018. Kohtunikuabi Tiiu Karu

Peale edukat enampakkumist hüpoteek ja keelumärge kustutatakse.

Alghind: 36 500 euro(t).

Omanik: JANEK AVILO (isikukood 38605235210)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48717 ning tasuda tagatisraha 3 650 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 17:00 oksjonil ID48717 osalemise eest. Kinnisvara: Purila tee 5, Rapla vald, Rapla maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 23.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 30.10.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2019/451
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1522564
Seotud teadaanded:Menetlus 179/2019/451
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1502231)