Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla, Pärnapuu 16

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 46 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla, Pärnapuu 16
Enampakkumised
Korraldaja:Õnne Pajur
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.11.2019 14:00
 
Katastritunnus(ed):65401:002:0730
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
ÕNNE TALISOO'le kuuluva korteriomandi asukohaga Rapla maakond, Rapla vald, Kabala küla, Pärnapuu 16, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 1662937, katastritunnusega 65401:002:0730. Korteriomandi üldpind 50,60 m2. Ehitusregistri andmetel asub 2-toaline korter kolmekordse elamu teisel korrusel.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõikele 2 kohaselt ei vastuta omandaja korteriomandi omandamisel täite- või pankrotimenetluses varasemate kohustuste eest. Selle asemel näeb KrTS § 44 ette korteriühistu seadusjärgse pandiõiguse korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks.

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Bigbank AS (10183757), kohtutäitur Õnne Pajur kasuks. 08.02.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 13.02.2018.

Peale edukat enampakkumist keelumärge kustutatakse.

Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: ÕNNE TALISOO (isikukood 46408300282)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49032 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.11.2019 17:00 oksjonil ID49032 osalemise eest. Kinnisvara: Pärnapuu, Rapla vald, Rapla maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.11.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.11.2019 kell 14:00 ja lõpeb 07.11.2019 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 08.11.2019 kell 14:00 ja lõpeb 15.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2013/1288
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1527498