Saare maakond, Saaremaa vald, Õeste küla, Tooma

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 69 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Saare maakond, Saaremaa vald, Õeste küla, Tooma
Enampakkumised
Korraldaja:Marek Laanemets
 
Alghind:28 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.10.2019 23:59
 
Katastritunnus(ed):40302:002:0310
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Marek Laanemets avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Andri Meius-le kuuluva 1/2 kaasomandi osa kinnisasjast, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2459034 (katastritunnus 40302:002:0310) Maatulundusmaa 100%, Saare maakond, Saaremaa vald, Õeste küla, Tooma. Pindala 2,23 ha.
Ehitisregistri andmetel asub kinnisasjal elamu, maj.hoone, kelder, ait.
Võlgnikule kuuluvat kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:Kinnistusraamatu III. jaos Kanne nr 1 - Keelumärge Andri Meius (isikukood 37806130021) kuuluvale mõttelisele osale kinnistust käsutamise keelamiseks Strixmarine OÜ (registrikood 12796228), kohtutäitur Marek Laanemets (isikukood 37406040283) kasuks. Kinnistusraamatu IV. jaosKanne nr 1 - Hüpoteek summas 15 000,00 eurot Andri Meius (isikukood 37806130021) kuuluvale mõttelisele osale Krediidilahenduste OÜ (registrikood 11534041) kasuks. Enampakkumine toimub keelumärke ja hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks. Keelumärge ja hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Alghind: 28 000 euro(t).

Omanik: ANDRI MEIUS (isikukood 37806130021)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48916 ning tasuda tagatisraha 2 800 eurot Marek Laanemets arveldusarvele nr EE511010011762196228 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.10.2019 23:59 oksjonil ID48916 osalemise eest. Kinnisvara: Tooma, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.10.2019 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.10.2019 kell 18:00 ja lõpeb 23.10.2019 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 01.11.2019 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kokkuleppel kohtutäiturga. Info tel: 6 129 146 (E-N 10:00-16:00 ja R 10:00-14:00) või e-mail: marek.laanemets@kohtutaitur.eu
Menetluse nr: 014/2017/1516
Kohtutäitur Marek Laanemets
Mõisa 4, Tallinn 13522
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
kohtutäitur Marek Laanemets
Telefon: 6129146
E-post: Marek.Laanemets@kohtutaitur.eu
Teadaande number 1526881