Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik, Kiriku tee 2

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 681 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:2503
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik, Kiriku tee 2
Enampakkumised
Korraldaja:Õnne Pajur
 
Alghind:60 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.06.2020 14:00
 
Katastritunnus(ed):85801:001:0626
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Õnne Pajur avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
MERLE TAMJÄRV'le (46605140027) kuuluva kinnisasja asukohaga Saare maakond, Saaremaa vald, Valjala alevik, Kiriku tee 2, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 415434, katastritunnusega 85801:001:0626. Kinnistu kogu suurus on 2503,0m².

Ehitisregistri andmetel asub kinnistul:
kahekordne elamu, mille ehitisealune pind on 110,4m²;
laut-pesuköök, mille ehitisealune pind on 61m²;
kuur, mille ehitisealune pind on 44m²
(Eksperthinnangu võimalik tutvuda lisatud dokumentide all).

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri kolmandas jaos:

Isiklik kasutusõigus elektrivõrgu majandamiseks Elektrivõrgu Kaitsevööndi ulatuses vastavalt lepingu punktidele 2, 3, 4 ja 5 ning vastavalt lepingu lisaks nr 2 olevale plaanile osaühing Jaotusvõrk (reg.kood 11050857, Tallinn) kasuks. Isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult ja tasuta kuni 01.01.2009 a ja tasu maksmise kohustusega alates 01.01.2009 a. 13.11.2003 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 09.12.2003. 30.03.2005 asjaõiguslepingu alusel muudetud 10.06.2005. Kohtunikuabi P. Tang

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Õnne Pajur, Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. 2.03.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.03.2018. Kohtunikuabi Ester Kärtner

Kinnistu on koormatud kinnistusregistri neljandas jaos:

Hüpoteek summas 330 000,00 eurot Estateguru tagatisagent OÜ (registrikood 12766368) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 349834. 7.02.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 9.02.2017. Kohtunikuabi Siiri Lend

Enampakkumine toimub hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Peale edukat enampakkumist hüpoteek ja keelumärge kustutatakse.

Alghind: 60 000 euro(t).

Omanik: MERLE TAMJÄRV (isikukood 46605140027)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53523 ning tasuda tagatisraha 6 000 eurot Õnne Pajur, kohtutäitur arveldusarvele nr EE191010010126369016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.06.2020 17:00 oksjonil ID53523 osalemise eest. Kinnisvara: Kiriku tee 2, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.06.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.06.2020 kell 18:00 ja lõpeb 29.06.2020 kell 14:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 07.07.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 25 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile: onne.pajur@taitur.just.ee või telefonil 48 94 435.
Menetluse nr: 179/2018/314
Kohtutäitur Õnne Pajur
Tallinna mnt 30, 79512 Rapla
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Kerti Pool
Telefon: 4894435
E-post: Onne.Pajur@taitur.just.ee
Teadaande number 1614420
Seotud teadaanded:Menetlus 179/2018/314
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1444867)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1514096)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1589657)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1599895)