Saare tn 9, Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 340 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:15057
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Saare tn 9, Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Igor Prigoda
 
Alghind:340 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.09.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):29201:001:1000
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Igor Prigoda avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistu Saare tn 9, registriosa nr. 1089637, katastritunnusega 29201:001:1000, pindalaga 15057,0 m², sihtotstarve on tootmismaa 100%, asukohaga Saare tn 9, Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond.
Ehitisregistrist nähtub, et kinnistul asuvad järgmised hooned: 1.veinitsehhi tootmishoone (ehr kood 109020247). Kasutusel olev tootmishoone on kahekorruseline ja tootmispinnaga 2234 m2.
2.laohoone (ehr kood 109023311). Kasutusel oleva ühekorruselise laohoone pindala on 1461 m2.
Hüpoteegiga koormatud vara nimekirja täiturile esitatud ja avaldatud ei ole. Samuti ei ole täituril fotosid hoonete siseruumidest.
Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised vastavalt nende järjekohtadele:
III jaos kande 1 all on sisse kantud Isiklik kasutusõigus osaühing Jaotusvõrk (registrikood 11050857) kasuks. Isiklik kasutusõigus on sisse kantud Elektrivõrgu Kaitsevööndi ulatuses Elektrivõrgu Majandamiseks, vastavalt 30.11.2006.a. lepingu punktidele 3, 4 ja 5 ning 20.05.2008 lepingu punktile 2
III jaos kande 3 all on Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks. 12.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 14.02.2019.Kohtunikuabi Hele Olli
IV jaos kande 1 all on hüpoteek summas 3 500 000,00 krooni kõrvalnõuetega 350 000,00 krooni ja intressimääraga 18 protsenti IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
IV jaos kande 2 all on hüpoteek summas 2 000 000,00 krooni IQ FinTech OÜ (registrikood 14302331) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.
IV jaos kande 3 all on kohtulik hüpoteek summas 31 156,46 eurot Stora Enso Packaging Aktsiaselts (registrikood 10378082) kasuks. 6.12.2018 kohtumääruse, 24.12.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 3.01.2019. Kohtunikuabi Tiiu Karu
Kinnisasja võõrandamisel enampakkumisel kuuluvad kinnistusraamatusse kantud keelumärge ja hüpoteegikanded 1 ja 2 kustutamisele.


Alghind: 396 000 euro(t).

Omanik: VALTU VEIN AS (registrikood: 10067318)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47720 ning tasuda tagatisraha 19 800 eurot Igor Prigoda, kohtutäitur arveldusarvele nr EE611010010125002015 (Seb Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.08.2019 11:00 oksjonil ID47720 osalemise eest. Kinnisvara: Saare tn 9, Kehtna vald, Rapla maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.08.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 26.08.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.08.2019 kell 12:00 ja lõpeb 30.08.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Info: e-post: igor.prigoda2@taitur.just.ee või tel.: 47 33103.
igor.prigoda@taitur.just.ee või tel.: 46 32069.
Kuulutused avaldatud väljaandes Ametlikud Teadaanded ja www.varad.ee/igor.prigoda
Menetluse nr: 196/2019/125
Kohtutäitur Igor Prigoda
Lihula mnt 3, 90507 Haapsalu
Telefon: 4733103
E-post: igor.prigoda@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
esindaja Ülle Brandt
Telefon: 4733103
E-post: igor.prigoda2@taitur.just.ee
Teadaande number 1504674
Seotud teadaanded: Menetlus 196/2019/125
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1481335)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1495031)