Saaremaa, Kärla vald, Kärla alevik, Ohaka 2//4

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 7677 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Üldpind:6244
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Saaremaa, Kärla vald, Kärla alevik, Ohaka 2//4
Enampakkumised
Korraldaja:Enno Kermik
 
Alghind:900.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed): 37301:003:0388
 
Lisainfo & Finantseerimine

Lisainfo: www.ametlikudteadaanded.ee, e-mail : enno.kermik@taitur.just.ee ja telefonil: 45 45 626, 55684592

Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Enno Kermik avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Pärnu tööpiirkonna kohtutäitur Enno Kermik müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel Jaak Voznenko'le kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 3367134 kantud 1/ 16 kaasomandis olevast elamumaast asukohaga Saare maakond, Saaremaa vald, Kärla alevik, Ohaka tn 2//4 (katastritunnus: 37301:003:0388, 6244 m2)
Reaalselt enampakkumisel 1 korrusel asuv korter. Ehitisregistri andmed puuduvad
Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu 2. järjekoht: Keelumärge Jaak Voznenko kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks OÜ Bombono(10222919) kasuks.

Enampakkumine toimub keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks ning keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.


Alghind: 900 euro(t).

Omanik: Jaak Voznenko (isikukood 37204140033)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=36975 ning tasuda tagatisraha 90 eurot Enno Kermik, kohtutäitur arveldusarvele nr EE291010010124452019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.02.2018 12:00 oksjonil ID36975 osalemise eest. Kinnisvara: Ohaka tn 4 // Saare maakond, Saare maakond vald, Ohaka tn 2, Saare". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.02.2018 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.01.2018 kell 12:00 ja lõpeb 21.02.2018 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.02.2018 kell 15:00 ja lõpeb 28.02.2018 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 45 45 626, või e-posti teel enno.kermik@taitur.just.ee. Lisainfo: www.varad.ee
Kohtutäitur Enno Kermik
Lossi 4a, 93816 Kuressaare
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja Elena Tisler
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande number 1250575