Saaremaa Saaremaa vald Abruka küla Võsa

Täna vaadatud: 4 korda. Kokku vaadatatud 135 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Saaremaa Saaremaa vald Abruka küla Võsa
Enampakkumised
Korraldaja:Eha Nikker
 
Alghind:5 600.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.01.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):34801:014:0143
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Eha Nikker avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu Kinnistusosakonna registriossa nr 1140734 kinnistatud Võsa kinnistu, asukohaga Saaremaa Saaremaa vald Abruka küla Võsa, pindalaga 2,09 ha, katastritunnus 34801:014:0143; maatulundusmaa 100 %. Kinnistu on hoonestamata.Kinnistusraamatust nähtuvad koormatised vastavalt nende järjekohtadele: III jaos kande 5 all on sisse kantud reaalservituut kinnistu nr 928334 igakordse omaniku kasuks. Tähtajatu ja tasuta servituut vastavalt 09.02.2017 lepingu punktile 2. 9.02.2017 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 17.02.2017.III jaos kande 6 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Eha Nikker (isikukood 45808214226), Osaühing Romanberg (likvideerimisel) (registrikood 11113316) kasuks. 29.10.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 2.11.2018.IV jaos kande 2 all on sisse kantud hüpoteek summas 290 000,00 krooni Osaühing Romanberg (registrikood 11113316) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 30.07.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 21.08.2009, 14.06.2011 kinnistamisavalduse alusel muudetud.IV jaos kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 5 000,00 krooni HoldingPro OÜ (registrikood 12002257) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 30.07.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 21.08.2009, 14.06.2011 kinnistamisavalduse alusel muudetud. Kanne asub 4. jao kande nr 2 järel.IV jaos kande 4 all on sisse kantud hüpoteek summas 5 000,00 krooni Pakavi Partners OÜ (registrikood 11692478) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 30.07.2009 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 21.08.2009, 14.06.2011 kinnistamisavalduse alusel muudetud. Kanne asub 4. jao kande nr 3 järel.Kinnisasja võõrandamisel elektroonilisel enampakkumisel kuulub kinnistusraamatusse kantud keelumärge ja IV jao kande nr 2, 3 ja 4 all kinnistatud hüpoteegid kustutamisele.

Alghind: 5 600 euro(t).

Omanik: Puhas Rent OÜ (registrikood: 12723235)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=43237 ning tasuda tagatisraha 560 eurot Eha Nikker, kohtutäitur arveldusarvele nr EE391010010124472015 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.01.2019 12:00 oksjonil ID43237 osalemise eest. Kinnisvara: Võsa, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.01.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 21.12.2018 kell 12:00 ja lõpeb 18.01.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.01.2019 kell 12:00 ja lõpeb 30.01.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Lisainfo: 4435452, eha.nikker@taitur.just.ee
Kohtutäitur Eha Nikker
Riia mnt 28A-1, 80013 Pärnu
Telefon: 4435452
E-post: Eha.Nikker@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Eha Nikker
Telefon: 4435452
E-post: Eha.Nikker@taitur.just.ee
Teadaande number 1406469