Saaremaa, Saaremaa vald, Mändjala küla, Männisalu

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 367 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Saaremaa
Aadress: Saaremaa, Saaremaa vald, Mändjala küla, Männisalu
Enampakkumised
Korraldaja:Enno Kermik
 
Alghind:19 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.04.2020 12:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Enno Kermik avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Pärnu tööpiirkonna kohtutäitur Enno Kermik müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel Taivo Levisto (37702140016) kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 428734 kantud elamumaa asukohaga Saaremaa, Saaremaa vald, Mändjala küla, Männisalu (katastritunnus: 34801:008:0164, 3668 m2). Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid:
III jagu 1 järjekohal: Reaalservituut kinnistu nr 2662434 igakordse omaniku kasuks.
III jagu 2 järjekoht: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS Koduliising(14080830), kohtutäitur Õnne Pajur kasuks.
IV jagu 1 järjekohal: Hüpoteek summas 8400 eurot OÜ Finora Capital(12324050)kasuks. Hüpoteek on koormatud pandiga Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks.
IV jagu 2 järjekohal: Hüpoteek summas 700 eurot OÜ Finora Capital(12324050)kasuks. Hüpoteek on koormatud pandiga Aktsiaselts Eesti Krediidipank (registrikood 10237832) kasuks.
IV jagu 3 järjekohal: Hüpoteek summas 25 000 eurot Saare Kalur AS (10021397)kasuks.
Enampakkumine toimub muu hulgas hüpoteekidega tagatud nõuete rahuldamiseks ning hüpoteegid ja keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Alghind: 19 500 euro(t).

Omanik: Taivo Levisto (isikukood 37702140016)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51950 ning tasuda tagatisraha 1 950 eurot Enno Kermik, kohtutäitur arveldusarvele nr EE291010010124452019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2020 12:00 oksjonil ID51950 osalemise eest. Kinnisvara: Männisalu, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 11.03.2020 kell 16:00 ja lõpeb 15.04.2020 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2020 kell 15:00 ja lõpeb 22.04.2020 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 45 45 626, või e-posti teel enno.kermik@taitur.just.ee. Lisainfo: www.varad.ee
Menetluse nr: 180/2019/582
Kohtutäitur Enno Kermik
Lossi 4a, 93816 Kuressaare
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja Elena Tisler
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande number 1589245
Seotud teadaanded:Menetlus 180/2019/582
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1573958)