Saaremaa, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Mäe tn 2

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 111 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Saaremaa
Aadress:Saaremaa, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Mäe tn 2
Enampakkumised
Korraldaja:Enno Kermik
 
Alghind:5 100.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.10.2019 12:00
 
Katastritunnus(ed):55001:008:0320
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Enno Kermik avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Pärnu tööpiirkonna kohtutäitur Enno Kermik müüb kohtutäiturite ja pankrotihaldurite oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee elektroonilisel enampakkumisel Gilbex OÜ(14266049)kuuluva Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa number 3763234 kantud elamumaa asukohaga Saaremaa, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Mäe tn 2 (katastritunnus: 55001:008:0320, 1513 m2). Käesolevat kinnisasja koormavad järgnevad kinnistusraamatusse kantud piiratud asjaõigused ning hüpoteegid: III jagu 2 järjekoht: Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Mercury Credit OÜ (12599137), kohtutäitur Enno Kermik kasuks. IV jagu 1 järjekohal: Hüpoteek summas 10 000 eurot Mercury Credit OÜ (12599137)kasuks. Enampakkumine toimub hüpoteegi ja keelumärkega tagatud nõude rahuldamiseks ning hüpoteek ja keelumärge kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Alghind: 5 100 euro(t).

Omanik: Gilbex OÜ (registrikood: 14266049)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48641 ning tasuda tagatisraha 510 eurot Enno Kermik, kohtutäitur arveldusarvele nr EE291010010124452019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.10.2019 12:00 oksjonil ID48641 osalemise eest. Kinnisvara: Mäe tn 2, Saaremaa vald, Saare maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.09.2019 kell 14:00 ja lõpeb 15.10.2019 kell 12:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.10.2019 kell 15:00 ja lõpeb 22.10.2019 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 45 45 626, või e-posti teel enno.kermik@taitur.just.ee. Lisainfo: www.varad.ee
Menetluse nr: 180/2019/411
Kohtutäitur Enno Kermik
Lossi 4a, 93816 Kuressaare
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
büroo töötaja Elena Tisler
Telefon: 4545626
E-post: enno.kermik@taitur.just.ee
Teadaande number 1521244
Seotud teadaanded:Menetlus 180/2019/411
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509488)
Arhiivis
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1520873)