Saekaatri, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 335 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Läänemaa
Aadress:Saekaatri, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Kalev Mägi
 
Alghind:46 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:02.05.2018 11:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Nap Konsult OÜ(pankrotis) (registrikood: 11209111) pankrotihaldur Kalev Mägi avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Nap Konsult OÜ(pankrotis) vara, kinnistu registriosa nr. 1735432 , tootmismaa 2,1 ha ja pudutööstuse seadmed Läänemaal Tagavere külas, Lääne-Nigula vald. Ehitisregistri andmeil asub kinnistul puidutööstus koos kuivatiga(ehitusalune pind 2841,5 m2, hoonele on väljastatud ehitusluba ehitise rekonstrueerimiseks 16.10.2009, kasutusloa kohta andmed puuduvad.)Elektrivarustus: 220/380V, peakaitse 250 A, puurkaev, tehnovõrgud ja sõnnikuhoidla. Kaugus Haapsalu linnast ca 18 km Müüjale on hoonete ja seadmete tehniline seisukord teadmata.
Vara müüakse tervikvarana ( kinnistu ja seadmed)alghinnaga kokku 46 000 eurot Vara hind koosneb:

1. Kinnistu 39 000 eurot
2. Seadmed 7 000 eurot ( lisndub käibemaks)

Alghind: 46 000 euro(t). Seadmete hinnale lisandub käibemaks

Omanik: Nap Konsult OÜ(pankrotis) (registrikood: 11209111)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=38580 ning tasuda tagatisraha 4 600 eurot Nap Konsult OÜ(pankrotis) arveldusarvele nr EE852200221030467094 (AS Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 2.05.2018 11:00 oksjonil ID38580 osalemise eest. Kinnisvara: Saekaatri, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 02.05.2018 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 18.04.2018 kell 16:00 ja lõpeb 02.05.2018 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.05.2018 kell 12:00 ja lõpeb 09.05.2018 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kokkuleppel pankrotihalduriga e-post:kalev@pankrotiekspert.ee või tel +3725036854
pankrotihaldur Kalev Mägi
Purje tn 9-105, 11911 Tallinn
Telefon: 6659955
E-post: kalev@pankrotiekspert.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kalev Mägi
Telefon: 6659955
E-post: kalev@pankrotiekspert.ee
Teadaande number 1282225