Soo tn 10-2, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond (Rocki Albert)

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 486 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:68.2
Asukoht:Pärnumaa
Aadress:Soo tn 10-2, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Rocki Albert
 
Alghind:14 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:06.01.2020 17:00
 
Katastritunnus(ed):62701:003:0178
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Rocki Albert avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net/ vara:
korteriomand aadressil Soo tn 10-2, Pärnu-Jaagupi alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond, sisse kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa 1657006, katastritunnus 62701:003:0178, korteriomand moodustab 682/11281 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 2, mille üldpind on 68,20 m2.
Koormatised kinnistusraamatus järjekohtadega:
III jaos 3. järjekohal on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Rocki Albert (isikukood 37005072716), OMEGA INVEST OÜ (registrikood 10866568) kasuks, mis kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müümist enampakkumisel.
IV jaos 1. järjekohal hüpoteek summas kaheksakümmend tuhat krooni intressimääraga kuusteist (16) % aastas ja kõrvalnõuete suurusega kolmkümmend tuhat (30 000.-) krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701,Tallinn) kasuks kinnistu igakordse omaniku kohustusega allutada kinnistu kohesele sundtäitmisele vastavalt Täitemenetluse seadustiku § 1 lg 1 p 14, mis kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müümist enampakkumisel.
2. järjekohal hüpoteek summas ükssada kakskümmend neli tuhat krooni Aktsiaselts Hansapank (reg.kood 10060701), Tallinn kasuks, mis kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müümist enampakkumisel.
3. järjekohal hüpoteek summas 420 000,00 krooni Aktsiaselts Hansapank (registrikood 10060701, Tallinna linn) kasuks, mis kustutatakse kinnistusraamatust pärast vara müümist enampakkumisel.
Üldine kirjeldus: 3-toaline korter, asub esimesel korrusel, üldpind 68.20 m2. Korteril on rõdu ja suulise kasutuskorra järgi on kasutada ka keldriboks. Majas on 18 korterit ning maja on värskelt renoveeritud, toimiv korteriühistu. Maja on soojustatud, vahetatud välisuksed, olemas fonolukk. Maja laen lõppeb 30.06.2031. a, laenumakse kuus 56.89 eurot. Korteri seisukord on teadmata.

Alghind: 14000.00 euro(t).

Omanik: KAREL ROOSI (isikukood 38411154918)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas haamer.net aadressil http://www.haamer.net/. Tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud kohtutäitur Rocki Albert'i ametialasele arvelduskontole IBAN: EE631010010320236013 SEB Panka hiljemalt 06.01.2020 kell 17.00. Alles peale tagatisraha laekumist võimaldatakse kasutajal enampakkumisel osaleda. Kui tagatisraha tasutud ei ole, siis kohtutäitur isikut enampakkumisele ei registreeri. Tagatisraha ei pea maksma ainult riik ja kohaliku omavalitsuse üksus ning Eesti Pank ning sissenõudja ja pandipidaja, kui nende nõue katab nõutava tagatisraha. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 10.12.2019 kell 16.00 ja lõpeb 06.01.2020 kell 17.00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.12.2019 kell 16.00 ja lõpeb 07.01.2020 kell 13.00. Pikeneva lõpu intervall on 1.15 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100.00 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Tutvumiseks palun eelnevalt helistada maaklerile Mai Kõvatomas, gsm +372 5698 0324, e-post mai.kovatomas@pindi.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas. Kohtutäituri büroo kontakt: telefon 4429972, e-post info@albert.ee; leana.land@albert.ee.
Menetluse nr: 176/2016/278
Kohtutäitur Rocki Albert
Uus 1/1, 80011 Pärnu
Telefon: 4429972
E-post: info@albert.ee
Teadaande number 1555853
Seotud teadaanded:Menetlus 176/2016/278
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1471809)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1494447)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1508498)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1535486)
Arhiivis
Vara arestimise teade (1457722)