Soonistepõllu, Sooniste küla, Märjamaa vald, Rapla maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 194 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Soonistepõllu, Sooniste küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Risto Sepp
 
Alghind:108 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:20.09.2020 23:59
 
Katastritunnus(ed):50301:001:0095
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Risto Sepp avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Müüa võlgnik Kaimo Räppole kuuluv 576/3391 kaasomandi osast : 1229337 Kinnisasi - 50301:001:0095 Soonistemetsa, Sooniste küla, Märjamaa vald, Rapla maakond 19,85 ha * 1229337 Kinnisasi - 50301:001:0096 Soonistepõllu, Sooniste küla, Märjamaa vald, Rapla maakond 10,73 ha * 1229337 Kinnisasi - 50301:001:0097 Sooniste mõis, Sooniste küla, Märjamaa vald, Rapla maakond 3,36 ha * Registriosa number 1229337Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakondKinnistu nimi SoonisteI jagu - KINNISTU KOOSSEIS50301:001:009550301:001:009650301:001:0097 Maatulundusmaa 100%, Rapla maakond, Märjamaa vald, Sooniste küla, Soonistemetsa.19,85 haMaatulundusmaa 100%, Rapla maakond, Märjamaa vald, Sooniste küla, Soonistepõllu.10,73 haMaatulundusmaa 100%, Rapla maakond, Märjamaa vald, Sooniste küla, Sooniste mõis.3,36 ha II jagu - OMANIK9.3 Ühisomanikud Tõnu Sepp , Silja Sepp 2815/3391 kaasomandistKaimo Räppo (isikukood 37610306017) 576/3391 kaasomandistIII jagu - KOORMATISED JA KITSENDUSEDSulge 4 Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise kord ning kinnistu jagamise ja kaasomandi lõpetamise kokkulepe vastavalt 11.10.2017 lepingu punktile 6 ning lepingu lisaks olevale plaanile. 11.10.2017 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 30.10.2017. 5 Märkus kaasomandi valdamise ja kasutamise kohta. Kaasomandis oleva asja valdamise ja kasutamise korra ning kinnistu jagamise ja kaasomandi lõpetamise kokkulepe vastavalt 16.01.2018 lepingu punktile 6 ning 16.01.2018 lepingu lisaks olevale plaanile. 16.01.2018 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 22.01.2018. 8 Keelumärge Kaimo Räppo (isikukood 37610306017) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Risto Sepp (isikukood 37612110236), Eesti Vabariik kasuks. 11.02.2019 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 11.02.2019. Kohtunikuabi IV jagu - HÜPOTEEGIDSulge4 Hüpoteek summas 60 000,00 eurot Kaimo Räppo (isikukood 37610306017) kuuluvale mõttelisele osale Eesti Vabariik kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 6.04.2018 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 13.04.2018. KINNISTULE SEATUD HÜPOTEEK JA KEELUMÄRGE KUSTUTATAKSE ENAMPAKKUMISE ÕNNESTUMISEL.

Alghind: 108 000 euro(t).

Omanik: Kaimo Räppo (isikukood 37610306017)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=55404 ning tasuda tagatisraha 5 000 eurot kohtutäitur Risto Sepp arveldusarvele nr EE557700771001560001 (LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 20.09.2020 23:59 oksjonil ID55404 osalemise eest. Kinnisvara: Soonistemetsa;Soonistepõllu;Sooniste mõis, Märjamaa vald, Rapla ma". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 20.09.2020 kell 23:59. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 31.08.2020 kell 12:31 ja lõpeb 20.09.2020 kell 23:59.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.09.2020 kell 10:00 ja lõpeb 28.09.2020 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
buroo.sepp@taitur.net
Menetluse nr: 027/2019/284
Kohtutäitur Risto Sepp
Rävala pst 5 Tallinn 10143
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
avaldaja Õnne Kivi
Telefon: 6129155
E-post: buroo.sepp@taitur.net
Teadaande number 1648027
Seotud teadaanded:Menetlus 027/2019/284
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1631326)