Suur-Jõe tn 8, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond

Täna vaadatud: 7 korda. Kokku vaadatatud 261 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:442
Asukoht:Pärnu
Aadress:Suur-Jõe tn 8, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Andrus Õnnik
 
Alghind:57 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:06.05.2021 14:30
 
 
Ametlik Teadaanne

Vladimir Podoprigora (isikukood 38111144227) pankrotihaldur Andrus Õnnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Kinnistu, asukohaga Suur-Jõe tn 8, Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond, registriosa nr. 1907405.
Elamumaa 100 %, 442m2. Kinnistul asub amortiseerunud palkmaja, ehitusaluse pinnaga 80m2, suletud netopinnaga 62,5m2. Ehitisregistri andmetel puuduvad kinnistul veevarustus ja kanalisatsioon. Puudub informatsioon elektrilepingu kehtivuse kohta. Kinnistul asuva hoone täpsem ehituslik seisukord ei ole teada.

Kinnistu registriosa kolmandas jaos on sisse kantud märkus omaniku pankroti väljakuulutamise kohta.
Kinnistu registriosa neljandasse jakku on kantud kande nr 2 all hüpoteek summas 45 760,00€ Luminor Bank AS kasuks ja kande nr 3 alla kohtulik hüpoteek summas 15 000,00€ Sevenoil Est OÜ kasuks.
Teadaolevalt puuduvad muud koormatised või kohustused.
Kinnistu müügi korral hüpoteegid kustutatakse.


Omanik: Vladimir Podoprigora, isikukood 38111144227

Alghind: 57000,00 eurot (viiskümmend seitse tuhat eurot, ei sisalda ega lisandu käibemaksu)
Enampakkumistele registreerimine algab teate avaldamisest oksjonikeskkonnas ja lõpeb
06.05.2021 kell 14.30.
Enampakkumised algavad (pakkumiste tegemise algusaeg) 06.05.2021 kell 15.00.
Enampakkumistel tehtavate pakkumiste samm on 1000,00 eurot.
Enampakkumised lõpevad 13.05.2021 kell 15.00.
Pikeneva lõpu intervall on 5 minutit.
Pakkumisi saab teha ainult https://www.oksjonikeskus.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.
Enampakkumistel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 10% alghinnast Vladimir Podoprigora arveldusarvele EE321010010603669019 SEB Pank AS-is. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.05.2021 kell 14.30. Enampakkumisel võimaldatakse osaleda alles peale tagatisraha laekumist. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele makstud tagatisraha tagastatakse.
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

Omandi ülekandmise kaasnevad kulud ja riigilõivud tasub ostja. Pankrotihaldur esitab avalduse ostja registrisse omanikuna sissekandmiseks pärast kogu ostuhinna tasumist. Omandi ülekandmisega kaasnevad kulud ja riigilõivud peab enampakkumise võitja tasuma enne vastava avalduse esitamist.
Kui enampakkumise võitja ei tasu ostuhinda tähtaegselt, tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.
Kõik isikud, kellel on õigusi müüdavale varale peavad pankrotihaldurile tegema teatavaks oma õigused ning esitama tõendid oma õiguste kohta enne enampakkumise algust.

 

Alghind: 57 000 euro(t). Ei sisalda ega lisandu käibemaksu

Omanik: Vladimir Podoprigora (isikukood 38111144227)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=60642 ning tasuda tagatisraha 5 700 eurot Vladimir Podoprigora arveldusarvele nr EE321010010603669019 (SEB Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 6.05.2021 14:30 oksjonil ID60642 osalemise eest. Kinnisvara: Pärnu linn, Suur-Jõe tn 8, Pärnu linn, Pärnu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 06.05.2021 kell 14:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 16.04.2021 kell 14:30 ja lõpeb 06.05.2021 kell 14:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 06.05.2021 kell 15:00 ja lõpeb 13.05.2021 kell 15:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info kas e-posti teel pinker@hot.ee või telefonil 4431313
Menetluse nr: 2-17-6077
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Lai 10, 80010 Pärnu
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Andrus Õnnik
Telefon: 4431313
E-post: pinker@hot.ee
Teadaande number 1745538
Seotud teadaanded:Menetlus 2-17-6077
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1719316)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1730842)