Suvila tn 2a, Jõgeva linn

Täna vaadatud: 6 korda. Kokku vaadatatud 5778 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1180
Asukoht:Jõgevamaa
Aadress:Suvila tn 2a, Jõgeva linn
Enampakkumised
Korraldaja:Jõgeva Veevärk OÜ
 
Alghind:6 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):24901:009:0022
 
Ametlik Teadaanne

Jõgeva Veevärk OÜ kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Jõgeva Veevärk OÜ omandis oleva Suvila 2a (katastritunnus: 24901:009:0022) kinnistu müügiks.
Enampakkumise alghinnaks on 6000 eurot.

Pakkumiste esitamise koht: Jõgeva Veevärk OÜ, Toominga 34, 48303 Jõgeva linn
Lisainfo: Kalle Pint 526 7925

Krundi iseloomustus

Lähiaadress

Suvila tn 2a

Katastriüksuse tunnus

24901:009:0022

sihtotstarve

Tootmismaa 100%

Krundi suurus

1180 m²

Ehitised ja rajatised

Puurkaev tamponeeritud, endine rõhtpalkidest pumplahoone.
Ehitisregistri registreering puudub.

veevarustus

ühisveevärk

kanalisatsioon

Puudub, liitumise võimalus

Kaugküte

puudub

gaasivarustus

puudub

Elektirvarustus

Puudub, õhuliin kinnistu piiril.

side

puudub

Juurdepääs

Suvila tänavalt läbi naaberkinnistu. Servituut puudub.

Asukoht

Kinnistu paikneb Jõgeva linna kirdeservas 1,2 km kaugusel
kesklinnast.

Vahetu ümbrus

Krunt paikneb Pedja jõe ääres ja piirneb Suvila 2kinnistuga.  Ümbruskonnas elamud. Olemasolev juurdepääs
läbi kinnistu Suvila tn 2.

Seadusest tulenevad piirangud

Elektripaigaldise kaitsevöönd, ranna või kalda ehituskeeluvöönd ning
ranna

või kalda piiranguvöönd

planeeringud

Krundi detailplaneering puudub, üldplaneeringu järgi elamumaa

Arendamise võimalused

Läbi detailplaneeringu menetluse elamumaana.