Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 2A-17

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 160 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:84.8
Asukoht:Tallinn
Aadress: Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 2A-17
Enampakkumised
Korraldaja:Mati Kadak
 
Alghind:175 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:19.08.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):78406:607:0340
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tõnis Palts (isikukood 35303290024) omandis oleva ärimaa 100 %, mis kuulub Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 18759801, asukohaga Tallinn, Haabersti linnaosa, Vabaõhumuuseumi tee 2A, mille juurde kuulub 848/34360 mõttelist osa kinnistust pindalaga 3935 m2 ja reaalosa eluruum nr. 17, mille üldpind on 84,80 m2 ja mille tähistus plaanil on 17. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 18758201 - 18762901 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 15.07.2005 asjaõiguslepinguga.
Katastritunnus 78406:607:0340.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Isiklik kasutusõigus AS Eesti Telekom (registrikood 10234957) kasuks. Tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus kaablitunnelite ja -kanalisatsiooni ning nendesse või maa sisse paigutatud kaablite ja juhtmete kogumite (telekommunikatsioonivõrgu) ehitamiseks, remontimiseks, korrashoiuks, hooldamiseks ja kasutamiseks kasutusõiguse alal laiusega neli (4) meetrit, mille paiknemine on lepingu lisaks oleval plaanil tähistatud sinise värviga vastavalt 28.11.2002 lepingu punktile 3 ning lepingu lisaks olevale plaanile. Sisse kantud 29.07.2005. 18.08.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 30.09.2014.
2. Tähtajatu isiklik kasutusõigus tasu maksmise kohustusega vastavalt õigusaktides ettenähtud suurusele ja korrale Elektrivõrgu kaitsevööndi ulatuses Elektrivõrgu majandamiseks osaühingu Jaotusvõrk (reg.kood 11050857, Tallinn) kasuks, vastavalt 27.01.2005 lepingu punktidele 3, 4, 5 ja 6 ning lepingu lisaks olevale skeemile. 15.07.2005 kinnistamisavalduse alusel kinnistu nr 54633 jagamisel üle kantud 29.07.2005. Kanne asub III jao kandest nr 1 järjekohas tagapool ja III jao kandest nr 3 järjekohas eespool.
3. Märkus kaasomanike vahelise kasutuskorra kokkuleppe kohta vastavalt 15.07.2005 lepingu punktile 7 ja lepingu lisaks olevatele plaanidele. 15.07.2005 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 29.07.2005. Kanne asub III jao kandest nr 2 järjekohas tagapool.
4. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Mati Kadak, Oleg Ossinovski kasuks. 10.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 16.05.2019.
5. Hüpoteek summas 1 950 000,00 krooni Oleg Ossinovski kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 1.08.2005. 8.02.2016 kinnistamisavalduse alusel muudetud 11.02.2016.
6. Hüpoteek summas 1 033 500,00 krooni Oleg Ossinovski kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 6.07.2006. 8.02.2016 kinnistamisavalduse alusel muudetud 11.02.2016.
7. Hüpoteek summas 255 000,00 krooni Oleg Ossinovski kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 19.12.2007. 8.02.2016 kinnistamisavalduse alusel muudetud 11.02.2016.
Korter üldpinnaga 84,80 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning kõik hüpoteegid. Mõlemad isiklikud kasutusõigused ja märkus kaasomanike vahelise kasutuskorra kokkulepe jäävad korteriomandit koormama.
Vara hind enampakkumisel 175 000.00 (ükssada seitsekümmend viis tuhat).

Alghind: 175 000 euro(t). Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning kõik hüpoteegid.

Omanik: Tõnis Palts (isikukood 35303290024)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47613 ning tasuda tagatisraha 17 500 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 19.08.2019 10:00 oksjonil ID47613 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Vabaõhumuuseumi tee 2a, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 19.08.2019 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.07.2019 kell 17:00 ja lõpeb 19.08.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.08.2019 kell 10:00 ja lõpeb 28.08.2019 kell 10:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 900 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval täitemenetluse seadustiku § 93 lõikes 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul. Kui ostjaks on võlgnik, tuleb kogu ostuhind tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval. Kinnisasja omandamisel laenuga kohaldatakse täitemenetluse seadustiku § 156 ülamärkes 1 toodut.
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2019/834
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Dorrit Okas
E-post: okas.dorrit@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1502452