Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 195-70

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 192 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tallinn
Aadress:Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 195-70
Enampakkumised
Korraldaja:Mati Kadak
 
Alghind:56 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:18.02.2020 11:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Mati Kadak avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Jaanika Lõhmus (endine Kalvik) (isikukood 48201166028) omandis oleva elamumaa 100 %, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 12309001, asukohaga Tallinn, Mustamäe linnaosa, Mustamäe tee 195, mille juurde kuulub 299/57004 mõttelist osa kinnistust pindalaga 2768 m2 ja reaalosa eluruum nr. 70, mille üldpind on 29,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 70. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 12302101 - 12313901 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 30.09.2002 asjaõiguslepinguga.
Katastritunnus 78405:501:4380.
Kinnisasja koormavad kolmandate isikute väljaselgitatud õigused koos nende järjekohtadega ja muud kinnisomandi kitsendused:
1. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252), kohtutäitur Mati Kadak kasuks. 14.11.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 18.11.2019.
2. Hüpoteek summas 351 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 1.10.2004. 10.11.2006 asjaõiguslepingu alusel muudetud 11.12.2006.
3. Hüpoteek summas 430 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 2.05.2006. 10.11.2006 asjaõiguslepingu alusel muudetud 11.12.2006.
4. Hüpoteek summas 219 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. 10.11.2006 asjaõiguslepingu alusel sisse kantud 11.12.2006.

Korter üldpinnaga 29,90 m2.
Korteriomandi omandamisel kustutatakse keelumärge käsutamise keelamiseks ning kõik seatud hüpoteegid.
Vara hind enampakkumisel 56 000.00 (viiskümmend kuus tuhat) eurot.


Alghind: 56 000 euro(t).

Omanik: Jaanika Lõhmus (isikukood 48201166028)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51000 ning tasuda tagatisraha 5 600 eurot Mati Kadak, kohtutäitur arveldusarvele nr EE721010010127566012 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 18.02.2020 11:00 oksjonil ID51000 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Mustamäe tee 195, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 18.02.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.01.2020 kell 17:00 ja lõpeb 18.02.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 19.02.2020 kell 11:00 ja lõpeb 27.02.2020 kell 11:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 400 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 660 4604 või e-post teel mati.kadak@taitur.just.ee. Eelnev registreerimine on kohustuslik. Vaata lisaks: matikadak.auction.ee.
Menetluse nr: 008/2019/2014
Kohtutäitur Mati Kadak
Kaupmehe 14-40, 10114 Tallinn
Telefon: 6604604
E-post: mati.kadak@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Esindaja Margit Vendla
Telefon: +6604604
E-post: margit.vendla@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1571833