Tallinn, Staadioni tn 8, Tallinn, Harju maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 126 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Krundi suurus:1671
Asukoht:Tallinn
Aadress:Tallinn, Staadioni tn 8, Tallinn, Harju maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Kalle Mõtsnik
 
Alghind:2 659 452.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:24.07.2019 13:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Staadioni 8 OÜ (registrikood: 12890967) pankrotihaldur Kalle Mõtsnik avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Hoonestamata kinnisasi Tallinna kesklinnas 1671 m2, millest 75% elamumaa ja 25% ärimaa. Olemas ehitusload äripindadega 6-korruselise korterelamu ehitamiseks, teede, sidekanalisatsiooni ja elektrikaabelliini rajamiseks. Kinnistule on seatud hüpoteek summas 1 400 000 eurot Versobank AS (likvideerimisel) kasuks ja kohtulik hüpoteek summas 400 000 eurot MTÜ Eesti Spordiselts Kalev kasuks, millised eduka enampakkumise korral kustutatakse.Kinnistul on tähtajatu isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ kasuks elektripaigaldiste majandamiseks kaitsevööndi ulatuses vastavalt 24.03.2015.a sõlmitud asjaõiguslepingule.

Alghind: 2 659 452 euro(t). Hinnale lisandub käibemaks 20%.

Omanik: Staadioni 8 OÜ (registrikood: 12890967)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=47056 ning tasuda tagatisraha 20 000 eurot Staadioni 8 OÜ Pankrotis arveldusarvele nr EE447700771001629748 (AS LHV Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 24.07.2019 13:00 oksjonil ID47056 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Staadioni tn 8, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 24.07.2019 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 28.06.2019 kell 17:00 ja lõpeb 24.07.2019 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 24.07.2019 kell 13:00 ja lõpeb 30.07.2019 kell 13:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 5 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info haldurilt.
Menetluse nr: 2-19-3790
pankrotihaldur Kalle Mõtsnik
Purje t 9 - 105, 11911, Tallinn
Telefon: 6659952
E-post: kalle.motsnik@haldur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
pankrotihaldur Kalle Mõtsnik
Telefon: +3725010656
E-post: kalle@pankrotiekspert.ee
Teadaande number 1490219
Seotud teadaanded: Menetlus 2-19-3790
Pankrotiavalduse läbivaatamise aja ja koha ning käsutuskeelu teatavakstegemise teade (1442145)
Pankroti väljakuulutamise teade (1455834)