Tallinna linn, Kuldnoka tn 6-143

Täna vaadatud: 7 korda. Kokku vaadatatud 246 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Üldpind:43.2
Asukoht:Tallinn
Aadress: Tallinna linn, Kuldnoka tn 6-143
Enampakkumised
Korraldaja:Priit Petter
 
Alghind:73 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:11.06.2020 17:00
 
Katastritunnus(ed):78407:701:0026
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Priit Petter avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Korteriomand mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 11379101 (katastritunnus:78407:701:0026) asukohaga Tallinna linn, Kuldnoka tn 6 432/112274 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 143, mille üldpind on 43,20 m2 ja mille tähistus plaanil on 143.
Korter asub 9. korrusel.

Kinnistu registriosa III jakku on kantud:

Keelumärge käsutamise keelumärge Tallinn, Kuldnoka tn 6 korteriühistu (registrikood 80156495), kohtutäitur Elin Vilippus (isikukood 46806280279) kasuks. 29.08.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.09.2019.

Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Coop Pank AS (registrikood 10237832), kohtutäitur Priit Petter (isikukood 36804092791) kasuks. 6.02.2020 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 10.02.2020.

Keelumärked kustutatakse peale edukat enampakkumist.

Kinnistu registriosa IV jakku on kantud:

Hüpoteek summas 1 625 000,00 krooni Coop Pank AS (registrikood 10237832) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Sisse kantud 17.05.2007. 25.04.2014 kinnistamisavalduse alusel muudetud 5.05.2014.

Hüpoteek kustutatakse peale edukat enampakkumist.

01.01.2018 jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lõike 2 kohaselt ei vastuta korteriomandi võõrandamisel täitemenetluses selle omandaja korteriühistu ees võõrandaja korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest.

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 44 lõike 1 alusel on korteriühistul korteriomandist tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus korteriomandile (edaspidi korteriühistu pandiõigus). Vastavalt lõikele 2 kohaldatakse korteriühistu pandiõigusele seadustes esimesel järjekohal oleva hüpoteegi kohta sätestatut.

Alghind: 73 000 euro(t).

Omanik: Igor Punger (isikukood 36712302214)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53215 ning tasuda tagatisraha 7 300 eurot Priit Petter, kohtutäitur arveldusarvele nr EE544204278609536800 (Coop Pank AS). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.06.2020 17:00 oksjonil ID53215 osalemise eest. Kinnisvara: Tallinn, Kuldnoka tn 6, Tallinn, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.06.2020 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 20.05.2020 kell 17:00 ja lõpeb 11.06.2020 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.06.2020 kell 17:00 ja lõpeb 18.06.2020 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 2 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Kinnisasjaga tutvumine toimub kokkuleppel kohtutäituriga vara asukohas eelnevalt kokkulepitud ajal. Kinnisasjaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist üks päev ette kohtutäiturile. Lisainformatsiooni saab kohtutäituri büroost, telefon 5519899, e-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee, www.kv.ee, www.oksjonikeskus.ee, www.ametlikudteadaanded.ee
Menetluse nr: 023/2020/118, 023/2020/334
Kohtutäitur Priit Petter
Tornimäe 7, 10145 Tallinn
Telefon: 6878455
E-post: priitpetter.byroo@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
assistent Harold Kaha
Telefon: 6878455
E-post: Harold.Kaha@taituriabi.just.ee
Teadaande number 1609373
Seotud teadaanded:Menetlus 023/2020/334
Vara arestimise teade (1595874)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1596035)

Menetlus 023/2020/118
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1596035)