Tartu linn, Kalda tee 16-73

Täna vaadatud: 7 korda. Kokku vaadatatud 50 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tartu
Aadress: Tartu linn, Kalda tee 16-73
Enampakkumised
Korraldaja:Tael Sirje
 
Alghind:56 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:10.06.2020 10:30
 
Katastritunnus(ed):79516:024:0004
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Jane Pussila'le (isikukood 47904266525) kuuluv kinnistu Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr 3717303, kinnistu asub katastriüksusel 79516:024:0004, aadressil Tartu linn, Kalda tee 16-73.

Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakond
Uus registriosa number 3717303
Katastritunnus 79516:024:0004
Sihtotstarve ja asukoht Elamumaa 100%, Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kalda tee 16. Katastriüksus on moodustatud plaani ja kaardimaterjali alusel.

Omanik Jane Pussila (isikukood 47904266525)

Kinnistu: võlgnikule kuulub kahetoaline korter, eluruumi pindala on 47,1 m 2. Korter asub esimesel korrusel.
Korteri lähedal asuvad apteek, toidukauplus ja bussipeatus. Lähedal on kool ning lasteaed. On olemas korralik ja tegus ühistu.
Kinnistul ei ole kehtivaid üürilepinguid.
Korter on kinnistu omandamisel koheselt üleantav.

Kinnistut koormavad kinnistusraamatu III jaos kehtivad koormatised ja kitsendused:
Kande number 3:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Osaühing Aktiva Finants (registrikood 10746479) kasuks.
Sisse kantud 19.09.2018. 27.05.2019 kohtutäituri avalduse alusel muudetud 29.05.2019. Kohtunikuabi Siiri Lend
Kanne number 4:
Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks. 11.11.2019 pankrotihalduri avalduse alusel sisse kantud 12.11.2019. Kohtunikuabi Anneli Luur

Kinnistusraamatu IV jakku on kantud kehtivad hüpoteegid:
Kande number 2:
Hüpoteek summas 800 000,00 krooni aktsiaselts SEB Eesti Ühispank (registrikood 10004252, Tallinna linn) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Jane Pussila'le (isikukood 47904266525) kuuluva kinnistu enampakkumisel müümisel kustutatakse eelpool loetletud keelumärked ja hüpoteek.
Kinnistuga kohapeal tutvumine toimub eelneva registreerimise alusel.
Registreerimine toimub e-posti aadressil taitur@stael.ee .


Alghind: 56 000 euro(t).

Omanik: Jane Pussila (isikukood 47904266525)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53255 ning tasuda tagatisraha 5 600 eurot Sirje Tael arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 10.06.2020 10:30 oksjonil ID53255 osalemise eest. Kinnisvara: Tartu linn, Kalda tee 16, Tartu linn, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10.06.2020 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 22.05.2020 kell 10:30 ja lõpeb 10.06.2020 kell 10:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 10.06.2020 kell 10:30 ja lõpeb 18.06.2020 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole: Tartu mnt 16, IV korrus (Rävala tn poolt sissepääs, 10117 Tallinn), e-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 193/2019/864
Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
Telefon: 7401551
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1609740