Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Rämsi tee 6, 6c-1

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 65 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tartumaa
Aadress:Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Rämsi tee 6, 6c-1
Enampakkumised
Korraldaja:Aive Kolsar
 
Alghind:5 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed): 60502:001:0180
Registriosa nr(-id):3510904, 3511004, 3511104, 3511204, 3511304, 3511404, 3511504, 3511604, 3511704, 3511804, 3511904
 
Ametlik Teadaanne
Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Janar Puusik'ule kuuluv korteriomand asukohaga Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Rämsi tee 6, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusraamatu registriossa nr 3510804.

Registriosa I jaos katastritunnus 60502:001:0179, elamumaa 100%, Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Rämsi tee 6 (1444,0 m2) ja katastritunnus 60502:001:0180, elamumaa 100%, Tartu maakond, Elva vald, Rämsi küla, Rämsi tee 6c (501.0 m2). 436/5080 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille üldpind on 43,60 m2 ja mille tähistus plaanil on 1. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 3510904, 3511004, 3511104, 3511204, 3511304, 3511404, 3511504, 3511604, 3511704, 3511804, 3511904. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 4.04.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

II jaos omanikuna sisse kantud Janar Puusik (38206062788)

III jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks AS LHV Finance (registrikood 12417231), kohtutäitur Aive Kolsar kasuks.

IV jaos hüpoteek summas 265 000,00 krooni AS SEB Pank (registrikood 10004252) kasuks.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse. IV jaos sisse kantud hüpoteek jääb kehtima. 03.10.2019 seisuga on hüpoteegiga tagatud nõue lepingu(te) ennetähtaegsel lõppemisel kokku 9018,96 eurot. Nimetatud summa ei sisalda võimalikku ennetähtaegse täitmise tasu, intressivahetasu ning muutub ajas (sh on võimalik nõude suurenemine seoses lepingu muutmisega või uue lepingu sõlmimisega).

Alghind: 5 000 euro(t).

Omanik: JANAR PUUSIK (isikukood 38206062788) 

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49046 ning tasuda tagatisraha 500 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID49046 osalemise eest. Kinnisvara: Rämsi tee 6;Rämsi tee 6c, Elva vald, Tartu maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 04.10.2019 kell 16:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.

Menetluse nr: 170/2014/637
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1527660