Tartu maakond, Kambja vald, Kambja alevik, Võru mnt 5

Täna vaadatud: 2 korda. Kokku vaadatatud 224 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Tartumaa
Aadress:Tartu maakond, Kambja vald, Kambja alevik, Võru mnt 5
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:15 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:28.10.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):28201:001:0273
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
882/2105 suurust kaasomandi osa Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 4252804 kantud kinnisasjast, mis asub aadressil Tartu maakond, Kambja vald, Kambja alevik, Võru mnt 5 (katastritunnus 28201:001:0273).

Müüdav 882/2105 suurune kaasomandi osa kuulub Marju Lattik?ule.

Notariaalne kasutuskord kaasomandi kasutamiseks puudub. Registri andmetel on elamu jaotatud kolmeks eraldi kasutatavaks osaks.

Arestitud kaasomandiosas on 4 tuba (nendest 1 on läbikäidav), läbikäidav köök, esik ja WC/duširuum. Kõik antud osa aknad on vahetatud 2-kordse paketiga plastikakende vastu. Uksed on vahetamata. 1 magamistuba on renoveeritud. Põrand on kaetud laminaatparketiga ja seinad on kaetud tapeediga. Teised ruumid vajavad renoveerimist.

Pesemistingimused hetkel puuduvad. Duširuumi renoveerimist on alustatud. Paigaldatud on WC pott, kuumaveeboiler. Seinad on viimistlemata ja dušinurk puudub. Küttekolleteks on elutubades olevad 2 ahju ja köögis on pliit soojamüüriga.

Puitkonstruktsioonist elamu välisfassaad on kaetud punase tellisega ja katusekate eterniit. Elamu on rahuldavas seisukorras. Vesi majja veetud kinnistul asuvast salvkaevust ja reovesi kogutakse kogumismahutisse. Elamu kaalutud energiaerikasutuse klass puudub.

Kinnistul suurusega 17668m² asub lisaks elamule puukuur. Kinnistu ca 1,26 ha maad on rendile antud ja kasutatakse PRIA toetuse saanud põllukultuuride kasvatamiseks. Kinnistu piirneb ühest küljest Võru maanteega. Tartusse on 16 km. Bussipeatus kinnistu kõrval.

Kinnistu registriosa II jaos:

kande 4.2 all on sisse kantud 882/2105 kaasomandist osa omanikuna Marju Lattik (isikukood 46801282749);
kande 4.3 all on sisse kantud 590/2105 kaasomandist osa omanikuna Ander Sule (isikukood 3731016xxxx);
kande 4.6 all on sisse kantud 633/2105 kaasomandist osa omanikuna Viigi Tiido (isikukood 4441118xxxx) .

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 2 all on sisse kantud keelumärge Marju Lattik (isikukood 46801282749) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Kambja Hoiu-Laenuühistu (registrikood 10320674) kasuks.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 1 all on sisse kantud hüpoteek summas 15 000,00 eurot Marju Lattik (isikukood 46801282749) kuuluvale mõttelisele osale Kambja Hoiu-
Laenuühistu (registrikood 10320674) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.

Peale kinnisasja enampakkumisel müümist kustutakse keelumärge ja hüpoteegikanne.

Alghind: 15 000 euro(t).

Omanik: Marju Lattik (isikukood 46801282749)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49094 ning tasuda tagatisraha 1 500 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 28.10.2019 11:00 oksjonil ID49094 osalemise eest. Kinnisvara: Võru mnt 5, Kambja vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 28.10.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.10.2019 kell 11:00 ja lõpeb 28.10.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 28.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 04.11.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/1652
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Inge Undrits
Telefon: 7828125
E-post: inge.undrits@tartutaitur.ee
Teadaande number 1528969
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2019/1652
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1515176)