Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alajõe küla, Pähklisalu

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 84 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Tartumaa
Aadress:Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alajõe küla, Pähklisalu
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:26 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:21.10.2019 11:00
 
Katastritunnus(ed):86101:003:0125
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 1053004 kantud kinnisasi, asukohaga Tartu maakond, Peipsiääre vald, Alajõe küla, Pähklisalu (katastritunnus 86101:003:0125).

Maatükil asub ühekorruseline elamu (Ehitisregistri kood120816075). Ehitusalune pindala ca 55m². Ehitisregistris hoone andmed pooleldi puuduvad. Elamu on ehitatud puitkonstruktsioonist. Välisfassaad on kaetud värvitud laudisega. Katusekatteks on eterniit. Elamu aknad on topeltraamidel puitaknad. Välise vaatluse põhjal on elamu rahuldavas seisukorras.

Kinnistu on suvilarajooni viimane metsaäärne kinnistu. Lisaks elamule asub kinnistul kuur. Eesti Energia andmetel on kinnistul ühine liitumispunkt peakaitsmega 25 amprit 3-faasilisel ühendusel.

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 4 all on sisse keelumärge käsutamise keelamiseks Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 1 all on sisse kantud hüpoteek summas 650 000,00 krooni Marika Meus (isikukood 47205282764), Marek Jõgi (isikukood 37304196510) kuuluvatele mõttelistele osadele Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 788803

kande 3 all on sisse kantud hüpoteek summas 130 000,00 krooni Marika Meus (isikukood 47205282764), Marek Jõgi (isikukood 37304196510) kuuluvatele mõttelistele osadele Swedbank AS (registrikood 10060701) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud kinnistu: 788803

Peale kinnistu enampakkumisel müümist keelumärge ja hüpoteegikanded kustutatakse.

Alghind: 26 000 euro(t).

Omanik: Marek Jõgi (isikukood 37304196510); Marika Meus (isikukood 47205282764)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48842 ning tasuda tagatisraha 2 600 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 21.10.2019 11:00 oksjonil ID48842 osalemise eest. Kinnisvara: Pähklisalu, Peipsiääre vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 21.10.2019 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.09.2019 kell 11:00 ja lõpeb 21.10.2019 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 21.10.2019 kell 12:00 ja lõpeb 28.10.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/2511, 084/2019/2512
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Jakobi tn 23, 51006 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Inge Undrits
Telefon: 7828125
E-post: inge.undrits@tartutaitur.ee
Teadaande number 1525307