Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kokora küla, Kotka - 1

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 176 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Tartumaa
Aadress:Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kokora küla, Kotka - 1
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:2 300.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:23.07.2020 11:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 4750704 kantud korteriomand, asukohaga Tartu maakond, Peipsiääre vald, Kokora küla, Kotka - 1.

Kinnisasjal asub mitmekorruseline elamuhoone, mis on jagatud neljaks eluruumiks. Enampakkumisel on kolmetoaline eluruum nr 1, üldpinnaga 73.30 m2. Kinnistul on ka kuur.

Korteriomandi võõrandamisel täite- ja pankrotimenetluses ei vastuta selle omandaja võõrandaja (endise omaniku) korteriomandist tulenevate sissenõutavaks muutunud kohustuste eest ((korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 43 lg 2). Teisisõnu täitemenetluse raames enampakkumisel korteri ostmisel saab ostja nii-öelda võlavaba korteri ning eelnevalt sissenõutavaks muutunud korteriühistule võlgnetava summa eest ei vastuta.

Kinnisasja registriosa II jaos:

kande 2 all on sisse kantud omanikuna Väino Piiri (isikukood 36203102755).

Kinnisasja registriosa III jaos:

kande 1 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks TF Bank AB (registrikood 556158-1041) kasuks. 20.09.2013 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 26.09.2013. Kohtunikuabi Kariina Orr

Pärast kinnisasja enampakkumisel müümist keelumärge kustutatakse.


Alghind: 2 300 euro(t).

Omanik: Väino Piiri (isikukood 36203102755)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54151 ning tasuda tagatisraha 230 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 23.07.2020 11:00 oksjonil ID54151 osalemise eest. Kinnisvara: Kotka - 7, Peipsiääre vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 23.07.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 02.07.2020 kell 12:00 ja lõpeb 23.07.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 23.07.2020 kell 12:00 ja lõpeb 30.07.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: assistent: Aap Kulik: tel 7828113; e-post: aap.kulik@tartutaitur.ee.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2012/595
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Aap Kulik
Telefon: 7828113
E-post: aap.kulik@tartutaitur.ee
Teadaande number 1624684
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2012/595
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1609474)