Tartu maakond, Tartu linn, Tartu vald, Puiestee tn 81-14

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 108 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Tartu
Aadress:Tartu maakond, Tartu linn, Tartu vald, Puiestee tn 81-14
Enampakkumised
Korraldaja:Aive Kolsar
 
Alghind:68 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.10.2019 10:00
 
Katastritunnus(ed):79514:010:0024
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Aive Kolsar avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Martin Reinik'ule kuuluv korteriomand asukohaga Tartu maakond, Tartu linn, Tartu vald, Puiestee tn 81, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusraamatu registriossa nr 3150203.

Registriosa I jaos katastritunnus 79514:010:0024, elamumaa 100%, 822/15947 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 14, mille üldpind on 82,20 m2 ja mille tähistus plaanil on XIV. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 3148903, 3149003, 3149103, 3149203, 3149303, 3149403, 3149503, 3149603, 3149703, 3149803, 3149903, 3150003, 3150103, 3150303, 3150403, 3150503, 3150603, 3150703, 3150803, 3150903, 3151003, 3151103, 3151203, 3151303, 3151403, 5319203. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 20.04.2001 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotus plaanile.

II jaos omanikuna sisse kantud Martin Reinik (ik 36512090265)

III jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Eesti Vabariik (Maksu- ja Tolliamet) kasuks.

IV jaos kanded puuduvad.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse.

Alghind: 68 000 euro(t).

Omanik: MARTIN REINIK (isikukood 36512090265)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48925 ning tasuda tagatisraha 6 800 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.10.2019 12:00 oksjonil ID48925 osalemise eest. Kinnisvara: Tartu linn, Puiestee tn 81, Tartu linn, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.10.2019 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 03.10.2019 kell 16:00 ja lõpeb 29.10.2019 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 29.10.2019 kell 14:00 ja lõpeb 05.11.2019 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.
Menetluse nr: 170/2019/455
Kohtutäitur Aive Kolsar
Aasa 5, 63304 Põlva
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Aive Kolsar
Telefon: 7995794
E-post: Aive.Kolsar@taitur.just.ee
Teadaande number 1527142