Tartu maakond,Peipsiääre vald, Naelavere küla, Taga-Päiksi

Täna vaadatud: 3 korda. Kokku vaadatatud 258 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Tartumaa
Aadress:Tartu maakond,Peipsiääre vald, Naelavere küla, Taga-Päiksi
Enampakkumised
Korraldaja:Sirje Tael
 
Alghind:9 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:07.04.2020 11:30
 
Katastritunnus(ed):12601:005:0316
 
Ametlik Teadaanne

kaasomanik Ahti Tilk (isikukood 37411084212) pankrotihaldur Sirje Tael avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Ahti Tilk IK 37411084212 pankrotihaldur Sirje Tael müüb Ahti Tilk'ale kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakond registriosa nr 629604 1/4 kaasomandist.
Maatulundusmaa 100% (metsamaa), Tartu maakond,Peipsiääre vald, Naelavere küla, Taga-Päiksi, katastritunnus 12601:005:0316, 11,46 ha.
Kinnistu III jaos on kehtiv kanne:
Märkus kinnistu omaniku pankroti väljakuulutamise kohta. 4.juuli 2019 pankrotimäärusega on välja kuulutatud Ahti Tilga pankrot. 4.07.2019 pankrotimääruse alusel
sisse kantud 29.07.2019. Kohtunikuabi Ester Kärtner.

Alghind: 9 000 euro(t).

Omanik: kaasomanik Ahti Tilk (isikukood 37411084212)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=51939 ning tasuda tagatisraha 900 eurot Ahti Tilk arveldusarvele nr EE631010102005729009 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 7.04.2020 11:30 oksjonil ID51939 osalemise eest. Kinnisvara: Taga-Päiksi, Peipsiääre vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 07.04.2020 kell 11:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 12.03.2020 kell 11:30 ja lõpeb 07.04.2020 kell 11:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 07.04.2020 kell 11:30 ja lõpeb 15.04.2020 kell 11:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust pankrotihalduriga, tel 5650 3342, e-post sirje@stael.ee.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole pankrotihaldurile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel pankrotimenetluses ei
vastuta pankrotihaldur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole: Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt
11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773
Menetluse nr: 2-19-6613
pankrotihaldur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7407611
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1588989
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-6613
Pankroti väljakuulutamise teade (1492458)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1524135)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1524165)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1574542)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1576744)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1588985)