Tarvastu vald, RaassillaKüla, Koni

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 344 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Viljandimaa
Aadress:Tarvastu vald, RaassillaKüla, Koni
Enampakkumised
Korraldaja:Tael Sirje
 
Alghind:45 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:22.10.2019 10:30
 
Katastritunnus(ed):79701:004:0420
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Sirje Tael avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kohtutäitur Sirje Tael müüb Anneli Raba 47506056025 ja Alar Kask 37804296041 ½ kaasomandisse kuuluvat Tartu Maakohtu kinnistusosakonna kinnistusraamatu registriosa nr 572739 kantud elamumaa katastriüksusel 79701:004:0420, aadressil Tarvastu vald, RaassillaKüla, Koni pindala 1,02 ha.Kinnistul asub maja, majas on 6 tuba, vannituba, köök, kaks koridori, täiskelder. Sauna ei ole, ehitamise võimalus. Kinnistul on liitumine elektriga 20A. Kanalisatsiooniks on oma settekaev. Küte - oma katlamaja, malmradiaatorid. Katel ei tööta. Ehitisregistri andemetel on elamu suletud netopind 109,4m2, ehitisalune pind on 106m2. Kinnistusosakond Tartu Maakohtu kinnistusosakondUus registriosa number 572739I jagu KINNISTU KOOSSEISKande number 1Katastritunnus 79701:004:0420Sihtotstarve ja asukoht Elamumaa 100%, Viljandi maakond, Viljandi vald, Raassilla küla, KoniII jagu OMANIKAnneli Raba 47506056025 ½ kaasomanik ja Alar Kask 37804296041 ½ kaasomanikIII jagu KOORMATISED JA KITSENDUSEDKinnistut koormavad piiratud asjaõigused (v.a. hüpoteegid) ja märked; käsutusõiguse kitsendused:3. Keelumärge Alar Kask (isikukood 37804296041) kuuluvale mõttelisele osale kinnisasja käsutamise keelamiseks Nord Collect OÜ (registrikood 11897588) kasuks. 9.01.2018 kohtutäituri avalduse, 18.12.2017 täitedokumendi alusel sisse kantud 16.01.2018. Kohtunikuabi Katrin Kokk.4. Keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. 7.11.2018 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.11.2018. Kohtunikuabi Helle EduvaldIV jagu HÜPOTEEGIDKanne number 2 Hüpoteek summas 1 305 000,00 krooni Danske Bank A/S (registrikood 61126228) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks. Kaaskoormatud on kaasomandiosad. Enampakkumine viiakse läbi Danske Bank A/S Eesti filiaal hüpoteegiga tagatud nõude täitmiseks ning peale kinnistu enampakkumisel müümist hüpoteegikanded ja keelumärked kustutakse.

Alghind: 45 000 euro(t).

Omanik: Alar Kask (isikukood 37804296041); Anneli Raba (isikukood 47506056025)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48776 ning tasuda tagatisraha 4 500 eurot Sirje Tael arveldusarvele nr EE392200221053013438 (Swedbank). Makseselgitus: „Tagatisraha 22.10.2019 10:30 oksjonil ID48776 osalemise eest. Kinnisvara: Koni, Viljandi vald, Viljandi maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 22.10.2019 kell 10:30. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 30.09.2019 kell 10:30 ja lõpeb 22.10.2019 kell 10:30.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 22.10.2019 kell 10:30 ja lõpeb 30.10.2019 kell 10:30. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 500 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga 56503342, sirje@stael.ee Kinnisasjaga tutvumine toimub eelneval registreerimisel kinnisasja asukohas.
Vara tegelik seisukord ja võimalikud puudused ei ole kohtutäiturile teada. Vara ülevaatust spetsialistide poolt ei ole teostatud. Asja müümisel täitemenetluses ei vastuta kohtutäitur ega võlgnik müüdud asja puuduste eest.
Enampakkumisele registreerimisel tekkivate probleemide korral palun pöörduda Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole : Aadress: Parda 4 (endine Narva mnt 11D), 10151 Tallinn (VI korrus), E-post: info@oksjonikeskus.ee, telefon 64 63 773.
Menetluse nr: 193/2018/886
Kohtutäitur Sirje Tael
Jaama 76, 50605 tartu
Telefon: 7401551
E-post: taitur@stael.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur / likvideerija Sirje Tael
E-post: sirje@stael.ee
Teadaande number 1523985
Seotud teadaanded:Menetlus 193/2018/886
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1429546)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1448092)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1463637)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1481908)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1509080)