Tohvri, Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond

Täna vaadatud: 8 korda. Kokku vaadatatud 1839 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Üldpind:130
Asukoht:Tartumaa
Aadress:Tohvri, Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Oksana Kutšmei
 
Alghind:6 400.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:26.08.2020 11:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oksana Kutšmei avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Tartu Maakohtu kinnistusregistri registriossa nr 1812904 kantud kinnisasi asukohaga Tohvri, Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond.

Maatükil asub 1-korruseline 6-toaline elamu (Ehitisregistri kood104032295), mille suletud netopind 130 m2. Elamiskõlbmatu elamu on ehitatud palkkonstruktsioonist. Katusekatteks on eterniit. Elamu mõned aknad ja uksed puuduvad. Osaliselt on elamu seinad laotud telliskividest.

Lisaks elamule asuvad kinnistul Ehitisregistri andmetel:
-rehealune (Ehitisregistri kood 104032296) suletud netopind 104,6 m²;
-kõrvalhoone (Ehitisregistri kood 104032298) suletud netopind 180,4 m²;
-laut (Ehitisregistri kood104032297) suletud netopind 28,1 m².

Kinnistul asub ka maa-alune kelder. Ehitisregistris andmed puuduvad. Kelder on väga halvas seisukorras.

Rehealune ja laut asuvad elamuga kõrvuti ja katus on sisse langenud. Kõik kinnistul asuvad hooned on kasutuskõlbmatud. Veevarustus puudub. Kinnistul on mitu väikest seisuveekogu.

Eesti Energia andmetel on kinnistul elektriliitumine olemas. 3 faasiline ühendus ja 25A. Juurdepääs hoonestuse õuealale üle naaberkinnistu. Ehitisregistris puuduvad andmed hoone energiamärgise kohta.

Kinnistu registriosa III jaos:

kande 1 all on sisse kantud tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus elamule Jaanus Tofri (isikukood 3640330xxxx) kasuks. 29.04.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 12.05.2004. Kohtunikuabi A.Perv;

kande 3 all on sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Kambja Hoiu-Laenuühistu (registrikood 10320674) kasuks. 15.02.2019 kohtutäituri avalduse alusel sisse kantud 20.02.2019. Kohtunikuabi Ave Talts.

Kinnistu registriosa IV jaos:

kande 1 all on sisse kantud hüpoteek summas kolmsada tuhat krooni Kambja Hoiu-Laenuühistu (reg.kood 10320674, Kambja vald) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõuete rahuldamiseks. 29.10.2004 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 05.11.2004. Kohtunikuabi E.Mikk.

Pärast kinnistu enampakkumisel müümist hüpoteegikanne ning kinnisasja käsutamise keelumärge kustutatakse. Jaanus Tofri kasuks seatud tähtajatu ja tasuta isiklik kasutusõigus jääb kinnistut koormama.

Alghind: 6 400 euro(t).

Omanik: Taimar Herik (isikukood 38412262724)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=54904 ning tasuda tagatisraha 640 eurot Oksana Kutshmei arveldusarvele nr EE131010010236765018 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 26.08.2020 11:00 oksjonil ID54904 osalemise eest. Kinnisvara: Tohvri, Tartu vald, Tartu maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 26.08.2020 kell 11:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 06.08.2020 kell 10:00 ja lõpeb 26.08.2020 kell 11:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 26.08.2020 kell 12:00 ja lõpeb 02.09.2020 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 200 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Objekti kohta täiendava info saamiseks ning tutvumiseks palume eelnevalt võtta ühendust kohtutäituri bürooga: haldur: Inge Undrits: tel 56672725, 7828125; e-post: inge.undrits@tartutaitur.ee. Kinnisasjaga tutvumine toimub eelnevalt kokkulepitud ajal kinnisasja asukohas.

Enampakkumise tingimused, pildid kinnisasjast ja muu info lehel: www.oksjonikeskus.ee.
Menetluse nr: 084/2019/847
Kohtutäitur Oksana Kutšmei
Ülikooli tn 2, 51003 Tartu
Telefon: 7828110
E-post: info@tartutaitur.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Avaldaja Alice Susi
Telefon: 7828110
E-post: alice.susi@tartutaitur.ee
Teadaande number 1639115
Seotud teadaanded:Menetlus 084/2019/847
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1468711)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1485162)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1507705)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1521018)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1535115)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1584200)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1605694)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1626146)