Tuuleveski, Rapla vald, Rapla maakond

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 49 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Raplamaa
Aadress:Tuuleveski, Rapla vald, Rapla maakond
Enampakkumised
Korraldaja:Oleg Sirotin
 
Alghind:36 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:31.10.2019 13:00
 
Katastritunnus(ed):65403:001:0039
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Oleg Sirotin avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
1/2 mõttelist osa Tuuleveski kinnistust maatulundusmaa 100% Rapla maakond, Rapla vald, Põlma küla. Registriosa nr 2042437, katastritunnus 65403:001:0038 2,46 ha ja katastritunnus 65403:001:0039 3,06 ha. Kinnistul lasub Keelumärge Põlma Tuulik OÜ (registrikood 11187869) kuuluvale mõttelisele osale käsutamise keelamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (registrikood 70005967), kohtutäitur Oleg Sirotin (isikukood 36006032757) kasuks ja Hüpoteek summas 465 000,00 krooni Katrin Allveer (isikukood 46609150304), Põlma Tuulik OÜ (registrikood 11187869) kuuluvatele mõttelistele osadele Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.Hüpoteek summas 465 000,00 krooni Katrin Allveer (isikukood 46609150304), Põlma Tuulik OÜ (registrikood 11187869) kuuluvatele mõttelistele osadele Luminor Bank AS (registrikood 11315936) kasuks. Kinnistu igakordne omanik on kohustatud alluma kohesele sundtäitmisele hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamiseks.Keelumärge peale enampakkumist kustutatakse.

Alghind: 36 000 euro(t).

Omanik: Põlma Tuulik OÜ (registrikood: 11187869)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=48926 ning tasuda tagatisraha 3 600 eurot Oleg Sirotin, kohtutäitur arveldusarvele nr EE831010010124048012 (SEB). Viitenumber: 248767134. Makseselgitus: „Tagatisraha 31.10.2019 13:00 oksjonil ID48926 osalemise eest. Kinnisvara: Tuuleveski, Rapla vald, Rapla maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 31.10.2019 kell 13:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.10.2019 kell 13:00 ja lõpeb 31.10.2019 kell 13:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 31.10.2019 kell 13:00 ja lõpeb 07.11.2019 kell 12:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 1 000 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvumine kohapeal. Info Oleg.Sirotin@taitur.just.ee
Menetluse nr: 187/2014/667
Kohtutäitur Oleg Sirotin
Õpetaja 9a, 51003 Tartu
Telefon: 7427875
E-post: Oleg.Sirotin@taitur.just.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Oleg Sirotin
Telefon: 7427875
E-post: Oleg.Sirotin@taitur.just.ee
Teadaande number 1527102