Uus tn DP kinnistute hoonestusõiguse enampakkumine

Täna vaadatud: 6 korda. Kokku vaadatatud 7705 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Lääne-Virumaa
Aadress:Uus põik 14
Enampakkumised
Korraldaja:Haljala Vallavalitsus
 
Alghind:2 269.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:Tee pakkumine
 
Katastritunnus(ed):19002:003:0104
 
Lisainfo & Finantseerimine

Haljala Vallavalitsus korraldab 14.03 2016 kell 10 00 kirjaliku enampakkumise hoonestusõiguse seadmiseks (pakkumise alghinnaks) järgmistele kinnistutele: 

  1. MÜÜDUD Tervete tn 10 kinnistu (registriosa nr 5208531, katastritunnus 19002:003:0091, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1 507 m2) 1 773 eurot;
  2. MÜÜDUD Tervete tn 12 kinnistu (registriosa nr 5203131, katastritunnus 19002:003:0092, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1546 m2)  1778 eurot;
  3. MÜÜDUD Uus põik 25 kinnistu (registriosa nr 5208431, katastritunnus 19002:003:0093, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2047 m2) 2 354 eurot;
  4. MÜÜDUD Uus põik 1 kinnistu (registriosa nr 5202531, katastritunnus 19002:003:0109, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2566 m2) 2 951 eurot;
  5. MÜÜDUD Uus põik 3 kinnistu (registriosa nr 5207931, katastritunnus 19002:003:0113, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2010 m2) 2 312 eurot;
  6. MÜÜDUD Uus põik 12 kinnistu (registriosa nr 5203431, katastritunnus 19002:003:0102, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1938 m2) 2 229 eurot;
  7. Uus põik 14 kinnistu (registriosa nr 5208731, katastritunnus 19002:003:0104, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 1973 m2) 2 269 eurot;
  8. MÜÜDUD Uus põik 5 kinnistu (registriosa nr 5202631, katastritunnus 19002:003:0110 2340 eurot, sihtotstarve 100% elamumaa, pindala 2035 m2) 2 340 eurot;

Osalemise tingimused:

·       Pakkujal tuleb tasuda osavõtutasu 10 eurot iga kinnistu kohta ja tagatisraha 200 eurot iga kinnistu kohta. Kirjaliku enampakkumise võitjale arvestatakse tagatisraha hoonestusõiguse tasu katteks, teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise läbiviimist. Osavõtutasu pakkujatele ei tagastata;

·       hoonestusõiguse tähtaeg on 25 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest hoonestajad kohustuvad:

·       esitama vallavalitsusele nõuetele vastava üksikelamu ehitusprojekti  ja taotlema ehitusloa üksikelamu püstitamiseks hiljemalt  12 kuu jooksul hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Hoonestaja põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus nimetatud tähtaega pikendada kuni 3 kuu võrra. Taotlus tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 3 kuud enne käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud tähtaega ;

·       alustama ehitustöödega hiljemalt 12 kuu jooksul alates ehitusloa saamisest;

·       valmis ehitama üksikelamud ja vormistama nende kasutusload 36 kuu jooksul alates ehitusloa saamisest;

·       Kui hoonestaja on tähtaegselt täitnud punktis 2.5.3 nimetatud kohustuse, on hoonestaja soovil võimalik hoonestusõigus lõpetada kinnistute omanikult kinnistu väljaostmisega hinnaga 100 eurot kinnistu kohta. Kinnistu väljaostmisega seotud kulud tasuvad hoonestajad

Pakkumiste hindamiskriteeriumiks on kõrgeim hoonestusõiguse seadmise tasu. Pakkumused esitada  kinnises ümbrikus märgusõna „Hoonestusõiguse seadmine, mitte avada enne 14.03 2016 kella 10 00" hiljemalt xx.xx 2016.a kell 10 00 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse Rakvere mnt 3, 45301 Haljala

Lisainformatsioon

Marko Teiva, tel 5063 753, e-post:marko.teiva@haljala.ee