Vainu, aadressil Sõrve küla, Harku vald, Harjumaal

Täna vaadatud: 0 korda. Kokku vaadatatud 46 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Maa
Asukoht:Harjumaa
Aadress:Vainu, aadressil Sõrve küla, Harku vald, Harjumaal
Enampakkumised
Alghind:17 000.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:29.11.2019 17:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Kohtutäitur Katrin Vellet avaldab teadaande täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Kinnistu Vainu, aadressil Sõrve küla, Harku vald, Harjumaal, suurus 4,23 ha. Hoonestamata maatulundusmaa, millel on kasvav mets. Ligipääs on olemas.
Koormatised ja hüpoteegid:
Registriosa III jakku on esimesele järjekohale seatud märkus muinsuskaitseseaduse § 27 lõikes 2 sätestatud ostueesõiguse kohta Eesti Vabariik kasuks. Kui riik ostueesõigust ei teosta, on ostueesõiguse õigustatud isikuks Harku vald. Kultuurimälestiseks tunnistamise õiguslikuks aluseks on "Kultuurimälestiseks tunnistamine" Kultuuriministri 27.07.1998. a määrus nr 20 (RTL 1998, 259/260, 1059). 15.05.2008 kinnistamisavalduse alusel sisse kantud 10.06.2008. Enampakkumisel ostueesõigust kasutada ei saa, kanne jääb kehtima.
Registriosa III jakku on teisele järjekohale seatud isiklik kasutusõigus Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857) kasuks. Tähtajatu isiklik kasutusõigus vastavalt 16.09.2009 lepingu punktile kolm (3) ning lepingu lisaks olevale plaanile. Kanne jääb kehtima.
Registriosa III jakku on kolmandale järjekohale kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks OSAÜHING CAPITAL KINNISVARA (registrikood 10938813), kohtutäitur Katrin Vellet (isikukood 47412310319) kasuks. Enampakkumise õnnestumisel kanne kustutatakse.
Registriosa IV jaos on kohtulik hüpoteek summas 160 000,00 eurot OSAÜHING CAPITAL KINNISVARA (registrikood 10938813) kasuks. Enampakkumise õnnestumisel kanne kustutatakse.

 

Alghind: 17 000 euro(t).

Omanik: Forest Centrum OÜ (registrikood: 10817363)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=49513 ning tasuda tagatisraha 1 700 eurot Katrin Vellet, kohtutäitur arveldusarvele nr EE501010010144082016 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 29.11.2019 17:00 oksjonil ID49513 osalemise eest. Kinnisvara: Vainu, Harku vald, Harju maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 29.11.2019 kell 17:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 25.11.2019 kell 10:00 ja lõpeb 29.11.2019 kell 17:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 02.12.2019 kell 10:00 ja lõpeb 06.12.2019 kell 17:00. Pikeneva lõpu intervall on 5 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 300 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Huvilistel on võimalik müüdava varaga tutvuda 27.11.2019 kell 18.00-19.00 kinnisasja asukohas.

Müüdava vara kuulutuse ja fotodega on võimalik tutvuda oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee ning kinnisvaraportaalis www.kv.ee.
Info e-post: info@vellet.ee, 6646080.
Menetluse nr: 031/2019/1095
Kohtutäitur Katrin Vellet
Rotermanni 5 (Oranž maja), 10111 Tallinn
Telefon: 6646080
E-post: info@vellet.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Kohtutäitur Katrin Vellet
Telefon: 6646080
E-post: info@vellet.ee
Teadaande number 1540584
Seotud teadaanded:Menetlus 031/2019/1095
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1540624)
Täitemenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1540662)