Valga linnas J. Kuperjanovi tn 16-47

Täna vaadatud: 1 korda. Kokku vaadatatud 211 korda.

Vajuta siia, et näha pilti suuremalt!
Üldandmed
Tüüp:Korter
Asukoht:Valgamaa
Aadress:Valga linnas J. Kuperjanovi tn 16-47
Enampakkumised
Korraldaja:Anne Tammer
 
Alghind:10 500.00 EUR
 
Enampakkumise aeg:15.04.2020 10:00
 
 
Ametlik Teadaanne

Aita Bogdanov (isikukood 45203185713) Pärandvara hooldaja pankrotihaldur Anne Tammer avaldab teadaande pankrotiseaduse (PankrS) § 136 lõike 1 ja täitemenetluse seadustiku (TMS) § 153 lõike 2 alusel.

Pankrotihaldur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee pankrotivara:
Korteriomand Valga linnas J. Kuperjanovi tn 16-47, 245/10000 mõttelist osa kinnistust ja reaalosana eluruum nr. 47, mille üldpind on 49,40 m2. Kinnistusraamatu registriosa nr 838540. IV jakku on kantud hüpoteek summas 195 000,00 eesti krooni (EEK) Aktsiaselts Hansapank, registrikood 10060701, kasuks. Swedbank AS-i kirjaliku kinnituse kohaselt ei taga hüpoteek mitte ühtegi nõuet. Hüpoteek kustutatakse. Korter on vaba ja selle valdus on pankrotihalduril. Korteriühistule võlgnevusi ei ole.

Alghind: 10 500 euro(t).

Omanik: Aita Bogdanov (isikukood 45203185713) ; surnud 13.04.2019

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52171 ning tasuda tagatisraha 1 000 eurot Aita Bogdanov arveldusarvele nr EE711010010263011010 (AS SEB Pank). Makseselgitus: „Tagatisraha 15.04.2020 10:00 oksjonil ID52171 osalemise eest. Kinnisvara: J. Kuperjanovi tn 16, Valga vald, Valga maakond". Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 15.04.2020 kell 10:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 24.03.2020 kell 19:00 ja lõpeb 15.04.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 15.04.2020 kell 16:00 ja lõpeb 23.04.2020 kell 09:00. Pikeneva lõpu intervall on 30 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 250 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Pankrotihaldurile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole pankrotihaldurile veel teatatud, ja neid õigusi pankrotihalduri nõudmisel põhistada.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Täiendav info tel 50 43 679 või e-posti teel haldur@tammer-tammer.ee. Korteriga tutvumiseks palun kooskõlastada halduriga eelnevalt tutvumise aeg.
Menetluse nr: 2-19-11212
pankrotihaldur Anne Tammer
5043679 46712284215 Kalevi 9, 51010 Tartu
Telefon: 5043679
E-post: anne@tammer-tammer.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed:
Pankrotihaldur Anne Tammer
Telefon: 5043679
E-post: haldur@tammer-tammer.ee
Teadaande number 1593217
Seotud teadaanded:Menetlus 2-19-11212
Pankroti väljakuulutamise teade (1543894)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1563731)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1563732)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1575405)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1575406)
Võlausaldajate nõuete kaitsmise koosoleku teade (1577444)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1585917)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1585920)
Pankrotimenetluses kinnisasja enampakkumise teade (1593218)
Arhiivis
Pankrotimenetluse kulude katteks deposiidi maksmise teade (1514304)
Raugemise tõttu pankrotiavalduse menetluse lõpetamise teade (1526795)